"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-14

Miljökemist får SWECOs Miljöpris 2008

NYHET Professor Mats Tysklind vid Kemiska institutionen, Umeå universitet har tilldelats SWECOs Miljöpris 2008 på 20 000 kronor. Han tilldelas priset för sitt stora engagemang för forskning och utveckling inom efterbehandling av förorenade områden.

Mats Tysklind har som projektledare och drivande inom Marksaneringscentrum Norr (MCN) bidragit betydande till en rad uppmärksammade forskningsresultat med konkret tillämpning. Arbetet har bl.a. varit inriktat på att utveckla nya metoder för att sanera förorenad mark. MCN:s verksamhet har bedrivits i ett nära samarbete mellan forskare, myndigheter och näringsliv.
– Det är mycket glädjande att få denna utmärkelse för arbetet inom MCN där en viktig målsättning varit att just öka kopplingen mellan forskning och praktisk tillämpning, säger Mats Tysklind.

Kunskap om de processer som styr markföroreningar är av stor betydelse för att bedöma risker med förorenade områden och för att utveckla saneringsmetoder. Enbart i Sverige finns över 80 000 förorenade platser och världen över är olika typer av föroreningar i mark identifierat som ett stort miljöproblem. MCN har bedrivit forskning om många aspekter för flera av de viktigaste föroreningstyperna, såsom arsenik, koppar, krom, kvicksilver, PAH och dioxiner.

I ett temanummer av tidskriften Ambio 36(6) 2007 redovisar MCN några viktiga resultat. Länk till Ambio: ambio.allenpress.com/ perlserv/?request=get-toc&issn=0044-7447&volume=36&issue=6

MCN är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Luleå tekniska universitet och Försvarets forskningsinstitut (FOI) samt ett antal kommuner, länsstyrelser och branschföretag i norra Sverige. MCN har under 2001 - 2007 bedrivit sin verksamhet med stöd från Strukturfonderna för Norra Norrland Mål 1 samt medverkande parter. En sammanfattande rapport om MCN 2001 – 2007 samt ytterligare information om MCN’s verksamhet återfinns på www.chem.umu.se/mcn/aktuellt_default.stm

För ytterligare information kontakta gärna:Professor Mats Tysklind Kemiska institutionen vid Umeå universitet Tel. 090-786 6668
E-post: mats.tysklind@chem.umu.se 

Thomas Liljedahl, forskningsinformatör vid MCN   Tel.0708-770505
E-post: thomas.liljedahl@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman