"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-22

Miljökemist får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Umeå kommuns vetenskapliga pris går i år till Jerker Fick, kemiska institutionen vid Umeå universitet, för hans insatser inom miljöområdet. Priset på 50 000 kronor delas ut till yngre lovande forskare.

Delar av motiveringen lyder: ”Jerker Fick som är disputerad inom miljökemi och med en bakgrund som apotekare, har på ett synnerligen framgångsrikt sätt skapat ett nytt tvärvetenskapligt och för samhället viktigt forskningsfält. Forskningsfältet kan förespås en stark framtid där Jerker Fick kommer att vara en viktig aktör.”

Jerker Fick studerar läkemedelsanvändningens påverkan på miljön. Bland annat undersöker han hur antibiotika, som sprids via våra avloppssystem till sjöar och vattendrag, påverkar bakteriers resistensutveckling. Han forskar även om de komplikationer som uppstår på grund av en alltför flitig utskrivning av influensapreparatet Tamiflu. Läkemedlet går i princip opåverkat genom våra reningsverkssystem, vilket kan medföra att influensavirus i naturen utvecklar resistens mot läkemedlet. Jerker Fick har även utvecklat modeller för hur läkemedelssubstanser tas upp i fisk. Modellerna har stor betydelse för att kunna identifiera potentiellt miljöstörande substanser.

Den forskning som Jerker Fick bedriver har skapat många internationella kontakter och samarbeten inom flera olika fält. Det internationella arbetet har också omfattat studier av miljöeffekter vid läkemedelsproduktion i utvecklingsländer.

Jerker Fick är född 1971 i Habo, Västergötland. Han är utbildad apotekare vid Uppsala universitet och disputerad i miljökemi vid Umeå universitet 2003. Efter disputationen anställdes han vid kemiska institutionen, där han nu är verksam som forskarassistent.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jerker Fick Telefon: 090-786 93 24, 070-261 65 56
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman