"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-22

Miljömedicinskt möte 2016

NYHET Den 14 september hölls årets upplaga av Folkhälsomyndighetens miljömedicinska möte i Umeå. Temat var Miljö och hälsa i dag och i framtiden — Ny kunskap om hälsorisker och förebyggande åtgärder.

Folkhälsomyndigheten anordnar årligen ett miljömedicinskt möte där miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd
inom stat, kommun och länsstyrelser kan mötas.

Man informerade om vad som är på gång inom det miljömedicinska området och på myndigheten. Programmet präglades till stor del av den forskning som bedrivs vid Umeå universitet.

Årets möte arrangerades tillsammans med Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet och Arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus.

Presentationerna från mötet hittar du här