"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-11

Miljöministern besöker Umeå universitet

NYHET Miljöminister Lena Sommestad besöker i dag, onsdagen den 11 maj kl 13.30, Umeå universitet för att ta del av aktuell miljöforskning. Senare på eftermiddagen hålls en pressträff om propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.

Lena Sommestad besöker kl 13.30 Umeå universitet för att ta del av aktuell miljöforskning i Umeå och Norra Sverige.

Program:

13.30–13.45 Om miljö- och hälsoskyddsutbildningen vid Umeå Universitet, Roland Persson, studierektor. Forskning om förorenad mark i Umeå och Norra Sverige

13.45–14.05 Marksaneringscentrum Norr – forskning om markföroreningar inom ett regionalt samverkansprojekt, Thomas Liljedahl, forskningsinformatör, Umeå universitet.

14.05–14.25 Något om den Svenska kartläggningen av källor till PCB, dioxiner och hexaklorbensen, samt spårning av källor till dioxiner i Östersjöfisken. Karin Wiberg, forskarassistent, Miljökemi, Umeå universitet.

14.25–14.40 Forskning om riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment. Andreas Drott, doktorand, Skogsekologi, SLU.

14.40–15.00 FOI:s internationella försvarsmiljöarbete, Jan Sjöström, forskare, FOI. 
Lokal: Miljökemi, Biblioteket. UmU, KBC våning 7. 

Klockan 15.30 anordnas en pressträff i Umeå Folkets hus, Björkrummet, om propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag. Lena Sommestad kommer då att presentera nya åtgärder och initiativ för att lösa miljöproblemen. Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå kommun, Christer Paulsson, ordförande i tekniska nämnden samt Percy Gustavsson, Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att delta under pressträffen. Medtag presslegitimation.

Propositionen i sin helhet samt en sammanfattning finns att läsa på regeringens webbplats: www.regeringen.se/miljo

Bilden av Lena Sommestad är tagen av Lars Öberg, miljökemi.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Liljedahl, forskningsinformatör,Marksaneringscentrum Norr (MCN), miljökemi, Umeå universitetTelefon: 0708-770505
E-post: thomas.liljedahl@chem.umu.se www.mcnio.com

Redaktör: Karin Wikman