"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-22

Miljonanslag för interaktiv återvinning och hållbart resande

NYHET Interaktiva återvinningsrum och e-tjänster för hållbart resande. Det är temat för två av totalt tio IT-projekt som nu får finansiering av den statliga myndigheten Vinnova. I de två projekten samarbetar lokala företag med forskare och studenter vid Umeå universitet.

Interaktiva återvinningsrum

Umeåföretaget FältCom får drygt 1,2 miljoner kronor för att i samarbete med bland annat Umeå universitet, utveckla en it-tjänst för att öka hushållens motivation att hantera sopor mer miljövänligt. Tanken är att projektet, som drivs under namnet Interaktiva återvinningsrum, ska leda fram till en interaktiv informationstjänst som hjälper boende att bli mer miljömedvetna kring avfallshantering och källsortering. För att produkten ska bli mer användarvänlig kommer studenter på Designhögskolan tillsammans med användare och designers från Sogeti och Struktur Design bidra med att utforma en prototyp av det interaktiva miljörummet.
– Systemet ska underlätta för boende att påverka sitt beteende när det handlar om källsortering, förklarar Mikael Långström, vd för FältCom, som står för it-utvecklingen i projektet.

– Vi tror att den produkt som kommer att tas fram kan ge ökad motivation för att sortera och återvinna, säger Tomas Blomquist, docent vid Handelshögskolan, som är en av de medverkande parterna.

Interaktiva återvinningsrum har utvecklats i en dialog mellan Designhögskolan och Handelshögskolan vid Umeå universitet, företaget FältCom samt Umeå kommun och ProcessIT Innovations. Att projektet bygger på en bred samverkan mellan flera parter ser man som mycket viktigt. Det ger styrka åt projektet men också goda förutsättningar för kommande samarbetsprojekt.
– Det är mycket spännande att vi på det här sättet kan fortsätta med det goda samarbete vi redan har mellan industrin och akademin, menar Mikael Långström.

E-tjänst för hållbart resande

SpaceTime Communication AB, som är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet, får 1,2 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla en reseplanerare som ska göra framtidens resande mer miljövänligt. Från Umeå universitet medverkar Designhögskolan och institutionen för datavetenskap. Dessutom ingår CodeMill AB, Sustainum AB och Bostaden AB i samarbetet.

Reseplaneraren ska hjälpa både privatpersoner och företag till ett smartare resande ur såväl ett ekonomiskt och miljömässigt som ett socialt perspektiv. I systemet kommer det att finnas stöd för bland annat samåkning, hitta kollektiva resalternativ och bilpooler och statistikuppföljning av resorna.

Företagets första målgrupp kommer att vara studenter, en intressant målgrupp eftersom många av dem saknar bil och därför åker kollektivt. Dessutom är de miljömedvetna och har ofta en begränsad ekonomi vilket innebär att de kan ha stort intresse för att göra sina resor mer ekonomiskt smarta.
– Studenterna är också en bra grupp att jobba med i ett långsiktigt perspektiv. De är morgondagens föräldrar och föreningsmänniskor, menar forskaren Anders Broberg, och som sådana kommer de att stå inför olika valmöjligheter när det handlar om att skjutsa barn.

Företaget förväntar sig att under 2011 kunna ta sin första produkt till marknaden och få sina första betalande kunder. Med sig i bagaget har de dessutom ett nyss vunnet pris för bästa affärsmodell i tävlingen Venture Cup.

Pressmeddelande från Vinnova.

För mer information om projektet Interaktiva återvinningsrum, kontakta gärna:

Mikael Långström Fält Communications AB tel: 090-18 39 01, 070-668 57 48
E-post: mikael.langstrom@faltcom.se

Tomas Blomquist Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 090-786 7722, 070-601 9459
E-post: tomas.blomquist@usbe.umu.se

För mer information om projektet E-tjänst för hållbart resande, kontakta gärna:

Anders Broberg, SpaceTime Communication AB och forskare vid institutionen för datavetenskap Telefon 070-592 29 98
E-post: anders@space-time.se

Redaktör: Karin Wikman