"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-09

Miljonanslag till forskning om rehabiliteringsprogram för personer med demens samt träningsapp för äldre

NYHET Håkan Littbrand, vid enheten för geriatrik, har fått ett forskningsanslag från Forte för att utvärdera ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demens.Lillemor Lundin-Olsson, vid enheten för fysioterapi, har fått ett forskningsanslag från Vårdalsstiftelsen för att utvärdera en interaktiv träningsapplikation ”Säkra steg” riktad mot äldre män och kvinnor.

Håkan Littbrand, vid enheten för geriatrik, har fått ett forskningsanslag på 3 830 000 kr från Forte.

Syftet med studien är att bland äldre personer med demens i ordinärt boende samt deras närstående utvärdera om ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram kan minska de negativa konsekvenserna av demenssjukdomen samt minska samhällskostnaderna.

Demens är en progressiv sjukdom som medför ett stort lidande, då den påtagligt påverkar hela livssituationen för den drabbade och dess närstående. Det är viktigt att hitta insatser som återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Äldre personer med demens samt deras närstående i Umeå kommun med kranskommuner kommer lottas kontrollgrupp (sedvanlig vård och omsorg) eller till rehabilitering för personer med demens inkluderat utbildning och stöd för närstående.

Lillemor Lundin-Olsson, vid enheten för fysioterapi, har fått ett forskningsanslag på 2 998 000 kr från Vårdalsstiftelsen.

Projektet syftar till minskad fallrisk för äldre kvinnor och män genom en interaktiv applikation till smarta telefoner, ”Säkra steg”.

Fall är den vanligaste orsaken till skada i hög ålder. Också rädsla för att falla påverkar dagligt liv negativt. Tidigare forskning visar att balans- och styrketräning minskar fallrisken men tyvärr vet endast få äldre, eller personer i deras närhet, hur fall kan förebyggas. Med ”Säkra steg” kan personal från olika professioner guida den äldre att skapa sitt träningsprogram i samband med att de skriver ut Fysisk aktivitet på recept.

Redaktör: Sara Lundell