Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 nov, 2014

Miljonanslag till matematikdidaktiker

NYHET Professor Johan Lithner, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, har fått ett anslag på 4,53 miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Anslaget går till till forskningsprojektet Learning Mathematics by Imitative or Creative Reasoning.

Svensk titel för projektet är Att lära matematik genom kreativa eller imitativa resonemang. Målet är att bidra till lösningen av problemet att ineffektivt utantill-lärande genom imitation dominerar i matematikklassrummen. En design-forskningsmetodik används i samverkan mellan forskare från kognitiv psykologi och matematikdidaktik.

Syftet är att analysera en modell för att designa matematikuppgifter som ger eleverna möjlighet och större eget ansvar för att utveckla ny kunskap genom kreativa resonemang, som hypotetiskt antas vara effektivare än utantill-lärande. Det saknas till stor del dokumenterade specifika samband mellan hur undervisning påverkar lärande. Projektet ska identifiera nyckelvariabler som kopplar egenskaper hos matematiska uppgifter till vilket lärande som sker genom att arbeta med dessa uppgifter. I linje med designforskningsmetodik innefattar resultaten teoretiska designprinciper som kan vägleda både undervisningsutveckling och framtida designforskning.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Lithner, professor, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitetTelefon: 090-786 69 08
E-post: johan.lithner@umu.se

Högupplöst pressbild

Redaktör: Anna-Lena Lindskog