"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Miljonanslag till Umeåforskning om ungas psykiska hälsa

NYHET Två forskare vid Umeå universitet har fått sammanlagt nära 33 miljoner kronor i projektanslag inom ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om barns och ungdomars psykiska hälsa.

Professor Anne Hammarström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får totalt 30 miljoner kronor – 5 miljoner per år 2012 till och med 2017 – som huvudsökande i projektet Psykisk hälsa från unga år och framåt. En ekologisk livsloppsanalys av förändringar i psykisk ohälsa fram till medelåldern.

AijazFarooqi, överläkare och klinisk assistent i pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap, får totalt 2 993 000 kr för 2012 till och med 2014 för att följa upp hälsan hos för tidigt födda barn i projektet IMPRESS STUDIE: Mental och fysisk hälsa. Hjärnfunktion, skolfunktion, föräldrar-barnrelation hos måttligt prematurfödda barn i skolåldern 10-12 år.

Medlen ingår i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som hanteras av de fyra centrala forskningsråden Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova. Sammanlagt 15 projekt i hela landet fick anslag i den här omgången. Läs mer om fördelningen på
webbsida

Kontaktuppgifter till Umeåforskarna finns i Umeå universitets
personalkatalog