"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-19

Miljoner från Barncancerfonden till forskare i Umeå

NYHET Barncancerfonden har fattat beslut om att dela ut 35 miljoner kronor till forskningen kring barncancer. En stor del av pengarna går till forskare som är eller har varit verksamma vid Umeå universitet.

Mycket har hänt på barncancerområdet de senaste decennierna. Med hjälp av gåvor från allmänheten har Barncancerfonden kunnat stödja forskningen med drygt en miljard kronor sedan starten 1982. Varje år insjuknar cirka 300 barn i cancer. Bland annat tack vare forskningen överlever idag tre av fyra av dessa.

Umeåforskare som fått anslag:

Beatrice Melin, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, får ett samverkanslag på 2 milj. kr/år i tre år för projektet ”Genetic variations for risk and prognosis of medulloblastoma and lowgrade glioma”.

Erik Forestier, Inst. för klinisk vetenskap, fick bland totalt nio sökande en forskartjänst på heltid i tre år för projektet ”Betydelsen av genetiska och molekylärgenetiska undersökningar vid behandling av akut leukemi hos barn i Norden”.

Linda Holmfeldt, nyligen disputerad vid Inst. för molekylärbiologi, nu verksam i Memphis, USA, får en postdoktortjänst (620 000 kr/år) på heltid i 2 år för projektet ”Genomomfattande analys av genetiska förändringar och genexpression i pediatrisk hypodiploid akut lymfoblastisk leukemi”.

Sattu Kamaraj, Inst. för molekylärbiologi, får en tvåårig postdoktortjänst (620 000 kr/år) för projektet ”Bakomliggande molekylära mekanismer för den dödliga Anaplastic Lyfoma Kinase(F1174S)-mutationen i neuroblastom”.

För mer information, kontakta gärna:

Beatrice Melin, docent och läkare, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, tel. 090-785 13 59,
e-post beatrice.melin@onkologi.umu.se

Erik Forestier, docent och läkare, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik, tel.090-785 27 64
e-post erik.forestier@pediatri.umu.se

Sattu Kamaraj, postdoktor, Inst. för molekylärbiologi,
e-post kamaraj.sattu@molbiol.umu.se