"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-14

Miljoner från Formas till arktiska forskare

NYHET När Formas tillkännagav vilka projekt de finansierar under 2021–2024 var 6 arktiska forskare vid Umeå universitet utvalda. De representerar olika discipliner och forskningsområden, vilket är en perfekt illustration av den mångfacetterade arktiska forskningen.

Text: Anngelica Kristoferqvist

I den årliga öppna utlysningen finansierar Formas projekt som tar upp de globala hållbarhetsmålen. Syftet med utlysningen är att göra det möjligt för forskare att ta itu med forskningsbehov som de själva har identifierat för ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Totalt 1 575 ansökningar lämnades in för den årliga öppna utlysningen 2020 och 188 av dem beviljades finansiering. Åtta av dessa är forskningsprojekt vid Umeå universitet och 6 av dessa leds av arktiska forskare affilierade till Arcum.

Symposium

För att erbjuda en inblick av framkanten i aktuell arktisk forskning håller Arcum ett symposium i början av mars nästa år där du är varmt välkommen att delta för att få mer information om dessa arktiska forskare och deras arktiska forskningsprojekt.

Dagens arktiska forskning, finansierad av FORMAS

Beviljade forskningsprojekt

I den öppna utlysningen för forskningsprojekt fick Cristian Gudasz, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 2 955 918 kr för sitt projekt Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis. Roger Marjavaara, Institutionen för geografi, fick 2 990 567 kr för sitt projekt Ett mobilt nekropolis: Potential, effekter och betydelse av storskalig förflyttning av mänskliga kvarlevor i Sverige. Slutligen fick Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 2 990 567 kr för sitt projekt Stöd för sektorns intressenters till eget engagemang att energirenovera: en plattform med open-access för småhusägare i norra Sverige.

I den öppna utlysningen för forskare tidigt i karriären fick Dalia Abdelfattah, Kemiska institutionen, 2 998 962 kr för sitt projekt Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart. Kristina Sehlin MacNeil, Várdduo-Centrum för samisk forskning, fick 3 996 725 kr för sitt projekt Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen. Slutligen fick Matthias Benjamin Siewert, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 3 996 480 kr för sitt projekt Drönare och artificiell intelligens som hjälpmedel för att kvantifiera myrornas påverkan på den Arktiska ekosystems koldynamiken.