"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-10

Miljoner från Vetenskapsrådet till forskning om blivande polisers förmåga till empati

NYHET Christina Wikström, docent i Beteendevetenskapliga mätningar, vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet, tilldelas 4,9 miljoner från Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas till forskning om polisstudenters empatiska förmåga, med särskilt fokus på perspektivtagande.

Det är ett samarbetsprojekt som finansieras, i vilket även Tova Stenlund, från Institutionen för psykologi, Miguel Inzunza, från TUV och Gavin Brown från University of Auckland ingår.
– Vi har skrivit ansökan tillsammans och kommer också att genomföra forskningen tillsammans, berättar docent Christina Wikström.
Projektet heter Perspektivtagande hos framtida poliser – effekter av utbildning och praktik. Det är framförallt polisstudenters empatiska förmåga, med särskilt fokus på perspektivtagande, som ska undersökas, och hur detta påverkas av utbildning och praktik. Det handlar om blivande polisers förmågor att kunna sätta sig in i andra människors situation och deras attityder till yrket.– För att kunna möta och interagera med andra människor, i synnerhet människor med en annan grupptillhörighet, är empatisk förmåga av särskild vikt, förklarar docent Christina Wikström.Projektet är viktigt eftersom det bidrar med kunskaper som kan användas för att utveckla och förbättra urvalet och utbildningen till professioner där förmågan att kommunicera och interagera med andra människor är viktig.
Under åren 2017-2020 följs studenter inom svensk polisutbildning; från tiden de påbörjar sin utbildning, under deras praktikperiod, och fram till att de avslutar sina studier. Därmed blir det också möjligt att studera eventuella skillnader över tid.

Kontakta docent Christina Wikström.
Mer information om vetenskapsrådets bidragsbeslut.

Redaktör: Camilla Hällgren