"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-14

Miljoner till cancerforskning vid Umeå universitet

NYHET Forskare vid Umeå universitet får sammanlagt 8,6 miljoner kr i stöd från Cancerfonden till 11 forskningsprojekt, en planeringsgrupp och ett vårdutvecklingsprojekt under 2009. Totalt t.o.m. 2011 rekommenderas nära 25 miljoner kr.

Tack vare ett gott insamlingsresultat delar Cancerfonden totalt ut 371 miljoner kr för 2009, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2008. Cirka 65 procent av den totala utdelningen går till grundforskning på cancerområdet och cirka 25 procent till klinisk forskning. Fonden rekommenderar dessutom anslag för 2010 och 2011.

Totalt sett har forskare vid Umeå universitet idag 20,8 miljoner kr i anslag för pågående och nya projekt från Cancerfonden.

Projektanslag:

Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik,
Helicobacter pylori, Patho-Adaptation and Vaccine Against Gastric Cancer (Forskning kring magsårsbakterien Helicobacter pylori och ett vaccin mot cancer i mag-tarmkanalen),
1 050 000 kr 2009; rekommenderade anslag 2010 och 2011 :vardera 1 050 000 kr

Kjell Grankvist, Inst. för medicinsk biovetenskap,
Studies of the bacterial toxin verotoxin-1 and BH3-mimetics ability to counteract cisplatin resistance in cultured lung cancer cells and lung cancer stem cells (Två bakteriegifters förmåga att motverka resistens mot cellgiftsbehandling i odlade lungcancerceller)
550 000 kr 2009; rek. 2010 och 2011: 550 000 kr

Roger Henriksson, Inst. för strålningsvetenskaper,
Experimentella och kliniska studier av främst hjärntumörer med inriktning mot betydelsen av LRIG och receptortyrosinkinassignalering
1 050 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 1 050 000 kr

Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik,
How do mutations arise when the genome is copied? (Hur uppstår mutationer när arvsmassan i cellernas DNA kopieras?)
850 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 850 000 kr

Richard Lundmark, Inst. för medicinsk kemi och biofysik,
Coordination of cell adhesion and membrane trafficking through the GRAF-protein family (GRAF-proteiners roll för att koordinera vidhäftning och membranfunktion i cellen)
550 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 550 000 kr

Lucia Mincheva-Nilsson, Inst. för klinisk mikrobiologi,
Exosomes bearing NKG2D ligands: role in the immune escape of human placenta and tumor (Gemensamma mekanismer för att undvika angrepp från immunförsvaret hos foster/moderkaka och tumörer)
450 000 kr 2009, rek. 2010: 450 000 kr

Karin Nylander, Inst. för medicinsk biovetenskap,
Function and importance of p63 in squamous cell carcinoma of the head and neck, a disease not only affecting old heavy smokers (p63-proteiners roll vid skicepitelcancer i huvud-halsområdet),
650 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 650 000 kr

Richard Palmqvist, Inst. för medicinsk biovetenskap, Betydelsen av invasionsfronten vid colorektal cancer,
850 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 850 000 kr

Pär Salander, Inst. för socialt arbete och Inst. för strålningsvetenskaper,
Back to ordinary life – a study of women with breast cancer and their return to work and everyday life (En studie av vägen tillbaka till arbets- och vardagslivet för kvinnor med bröstcancer)
Anslag beviljat: 2009-01-01 -- 2009-12-31, 300 000 kr

Simon Tuck, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP),
Endocytosens roll i reglering av celldöd i nematoden, C. elegans.
500 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 500 000 kr

Göran Wadell, Inst. för klinisk mikrobiologi,
Adenoviruses - tools for assessment of cell receptors, cancer stem cells and new antivirals (Adenovirus som verktyg för analys av cellreceptorer, cancerstamceller och nya antivirusläkemedel)
850 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 850 000 kr

Planeringsgrupp:

Pär Stattin, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap,
Planeringsgrupp för prostatacancerforskning i Sverige
100 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 100 000 kr

Vårdutvecklingsprojekt:

Göran Laurell, Inst. för klinisk vetenskap,
Underlätta vägen tillbaka – ett vårdutvecklingskoncept efter avslutad behandling för huvud- & halscancerpatienter i den norra regionen,
600 000 kr 2009, rek. 2010 och 2011: 600 000 kr

Kontaktuppgifterna till forskarna kan sökas i personalkatalogen:
www.umu.se/sok/personalkatalog

Mer information om fördelningen på Cancerfondens webbplats:
http://www.cancerfonden.se/