"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-08

Miljoner till projektsamarbete mellan Umeå universitet och FOI

NYHET European CBRNE Center vid Umeå universitet har fått sitt hittills största EU-finansierade forskningsprojekt på närmare 20 miljoner kronor. CBRNE-centret ska tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) utveckla och ta fram stödfunktioner till EU:s kommitté för hälsosäkerhet, detta vad gäller incidenter med kemikalier och radioaktiva ämnen.

Det faktiska arbetet innebär en kartläggning av europeiska laboratorier som hanterar kemikalier och radioaktiva ämnen samt att utvärdera den tekniska och vetenskapliga kompetens för dessa laboratorier. Så småningom ska kartläggningen resultera i att ett nätverk av expertis inom området skapas. Vidare ska en regelbok upprättas, och denna i kombination med nätverket ska i förlängningen kunna bistå med kunskap och tillvägagångssätt för effektivt och korrekt förfarande vid eventuella incidenter med kemikalier och radioaktiva ämnen i Europa. Tanken är att det inte ska råda något tvivel eller hinder vad gäller prioriteringsordning och handlingsplan om/när en eventuell incident inträffar, oavsett var inom EU.

Projektet som planeras pågå under tre år kommer att påbörjas under våren 2010 med Dzenan Gino Sahovic, föreståndare European CBRNE Center, och Ola Claesson, FOI, som projektledare.
– Projektet är oerhört viktigt för både CBRNE-centret vid Umeå universitet och för FOI. Det planerade nätverket förväntas också bli en plattform för framtida större gemensamma EU-projekt inom området, säger Dzenan Gino Sahovic.

Finansiär: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

För ytterligare information, kontakta gärna:
Dzenan Sahovic, föreståndare för European CBRNE Center Telefon: 070343293, 090 786 57 74
E-post: sahovic@cbrnecenter.eu

Redaktör: Petra Liuski