"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-09

Miljoner till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning

NYHET I Vetenskapsrådets årliga utlysning för finansiering av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap har Umeå universitet beviljats knappt 42 miljoner kr.

Text: Elin Andersson

Följande projekt har beviljats finansiering i utlysningen Humaniora och samhällsvetenskap:

Lars-Fredrik Andersson, Enheten för ekonomisk historia, beviljas 6 104 000 kr för projektet: Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av Spanska sjukan

Jenny Ingridsdotter, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, beviljas 4 801 000 kr för projektet: Intrasslade koloniala historier: Bosättning och fördrivning i Latinamerika genom en studie av svensk migration

Nina Karalija, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 4 862 000 kr för projektet: Vaskulär dysfunktion, neuroinflammation och dopaminförlust – centrala mekanismer vid åldersrelaterad kognitiv svikt?

Simon Lindgren, Sociologiska institutionen, får 4 362 003 kr för projektet: Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder

Samuel Merrill, Sociologiska institutionen, får 5 370 000 kr för projektet: Radikaliseringen av Sverigebilden: En undersökning av hur radikala högergrupper i andra länder framställer Sverige på internet

Gudrun Norstedt, Várdduo-Centrum för samisk forskning, får 2 711 000 kr för projektet: Dela land: samisk resursförvaltning före och under nybyggeskolonisationens inledning

Elisabeth Olivius, Statsvetenskapliga institutionen, får 4 433 272 kr för projektet: Mellan liberala normer och auktoritärt styre: kvinnoorganisationer som fredsbyggare i illiberala postkonfliktstater

Alireza Salami, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, får 4 730 000 kr för projektet: DyNAMiC: En Longitudinell Livsspannsstudie av Funktionella och Molekylära Neurala Grunder för Kognitiv Försämring vid Åldrande

Ida Öun, Sociologiska institutionen, får 4 533 000 kr för projektet: En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv

Mer information

Läs om beslutet på Vetenskapsrådets hemsida