"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-28

Miljoner till Skogen i Skolan

NYHET Skogen i Skolan har beviljats fem miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet.Skogen i Skolan har tilldelats medel för två projekt under perioden 2006 till 2009. Det ena projektet avser att inventera och dokumentera alla skolskogar som finns runt om i Sverige.

– Det är ett omfattande arbete, eftersom det finns runt 1 000 skolskogar, säger Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolans ordförande.

En skolskog är ett skogsområde som skolan använder som undervisningslokal. Markägaren och skolan träffar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter. Det andra projektet gäller utveckling av läromedel för grundskolan.

– Det finns inga läromedel som belyser det moderna skogsbruket, skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi och framtidsfrågor som energiförsörjning och genteknik, säger Birgitta Wilhelmsson.

– Morgondagens beslutsfattare, våra barn och unga, måste få tillgång till rätt information för att kunna fatta kloka beslut grundade på kunskap.

Skogen i Skolan är ett samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Programmet startade 1973 och engagerar årligen cirka 25 000 lärare och 100 000 elever i hela Sverige genom ett väl fungerande nätverk. Skogen i Skolans kansli finns vid Umeå universitet.

Läs mer om Skogen i Skolan på www.skogeniskolan.se

Behöver du bilder? Kontakta Olof Bergvall. informatör, Skogen i Skolan Tel: 090 786 68 58 Mobil: 070 299 68 58
E-post: olof.bergvall@adm.umu.se

Birgitta Wilhelmsson, Ordförande, Skogen i Skolan Tel: 090-786 97 35 Mobil: 070-587 97 35
E-post: birgitta.wilhelmsson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg