"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-18

Miljonregn över forskning om hållbar företagsekonomi vid Handelshögskolan

NYHET Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om fortsatt finansiering till forskningsprojektet Sustainable Investment Research Platform, SIRP, vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektet får 40 miljoner kronor under fyra år.

– Det här är verkligen roligt och ett erkännande på att vår forskning, som är inriktad på de ekonomiska konsekvenserna av hållbar kapitalförvaltning och det hållbara företaget, håller högsta klass, säger professor Lars G. Hassel.

Hållbar kapitalförvaltning och företagens sociala ansvar har blivit en ekonomisk fråga för institutionella placerare, fondförvaltare, finansanalytiker, och företagssektorn i Sverige och internationellt. Antalet institutioner som undertecknat FN:s principer för ansvarsfull kapitalförvaltning har ökat kraftigt. Samtidigt blir det också allt vanligare att etiska kriterier beaktas vid investeringsbeslut. Institutionella investerare, såsom AP fondernas etiska råd och Svenska kyrkan, blir allt mera aktiva långsiktiga ägare i företag.
– Finansmarknaden och dess ägare kan på så vis bidra i ökad omfattning till att driva företag mot en mera hållbar utveckling, förklarar Hassel.

Forskningsgruppen i Umeå har i den första fasen forskat kring de ekonomiska konsekvenserna av olika typer av betyg som sätts på företagens miljö-, sociala- och ägarstyrningsprestanda.
– Vi har också gjort omfattande enkäter om vad den extra finansiella informationen betyder för placerare och analytiker i Europa och hur finansanalytiker använder sig av miljöinformation i sina rekommendationer till finansmarknader. Baserat på våra resultat hävdar vi att den extra finansiella informationen är värdepåverkande och oftast leder till ett positivt resultat för investerare och företag, säger Lars G. Hassel.

Forskningsprogrammet tilldelades nyligen Globe Award för den bästa forskningen inom området. Nästa skede av programmet, som kallas ”hållbar kapitalförvaltning och det hållbara företaget” kommer bland annat att fördjupa utvärderingen av hållbara portföljer och deras restriktioner för förvaltaren samt inkludera nya marknader, som kredit-, venture- kapital- och fastighetsmarkanden som hållbara placeringsobjekt. Den svenska institutionella omgivningen kommer speciellt att undersökas.

En analys av hållbart värde bland nordiska företag ska också genomföras. Analysen kan erbjuda ett integrerat mått på företagens ekonomiska, ekologiska och sociala prestanda. En integrerad analys av hållbart värde föreslås utmynna i ett nordiskt index som tar hänsyn till både ekonomi och ekologi.
– Vi vill också göra långtidsstudier om hur den svenska industrin lyckats kombinera produktivitet med en hållbar utveckling. Vi hoppas att forskningsresultaten ska bidra till en gemensam hållbar ansats bland finansmarknadens olika aktörer, säger Lars G. Hassel.

Umeågruppen består av ett internationellt nätverk av forskare och anknutna praktiker. Programmet leds av professor Lars G. Hassel, Handelshögskolan vid Umeå universitet. För de olika projekten ansvarar bl.a. Professor Rob Bauer från Maastricht universitetet, professor Kees Koedijk från Tilburg Universitet i Holland och professor Frank Figge från Queen’s Universitet i Belfast.

För mera information: Lars G. Hassel, Handelshögskolan vid Umeå universitet Tel: 090-786 71 32
E-post: lars.hassel@usbe.umu.se
www.sirp.se

Redaktör: Carina Dahlberg