"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-23

Miljonregn över miljökemiprojekt

NYHET Vår medvetenhet kring riskerna med exponering för giftiga kemikalier ökar ständigt. Formas delar nu ut drygt 23 miljoner till kemiforskare vid Umeå universitet i två olika projekt. De handlar om spridningen av giftiga kemikalier från enskilda avlopp samt om varför halter av miljögifter från fiberbankar i Östersjön är så höga.

Text: Ingrid Söderbergh

Inte bara industrier och andra punktkällor bidrar till miljöföroreningar utan även spridning via många små diffusa källor på många olika platser kan tillsammans göra sitt till. Några exempel är byggnadsmaterial, trafik, konsumentprodukter av plast, läckage från jord- och skogsbruk och utsläpp från enskilda avlopp.

Universitetslektor Patrik Andersson vid kemiska institutionen är huvudsökande för projektet ” Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp” som nu beviljas nära 16 miljoner kronor för fyra år.

– Vi kommer att identifiera och kvantifiera vilka kemikalier som släpps ut från enskilda avlopp. Vi kommer också att utveckla och utvärdera ny småskalig reningsteknik för att kunna åtgärda dessa utsläpp, säger han.

Det andra anslaget som beviljas medel är ”Studier om reaktivering av miljögifter från fiberbankssediment i norra Östersjön (REACT)”. Projektet tilldelas 7,5 miljoner och huvudsökande är professor Mats Tysklind vid kemiska institutionen.

Den generella uppfattningen har varit att halterna av organiska miljögifter och tungmetaller i djur- och växtliv och ytsediment i Östersjön varit sjunkande under de senaste 30 åren. Undantagen är kvicksilver och dioxin-lika ämnen som har legat fortsatt högt i fisk sedan 1980-talet i vissa kustnära områden. Alldeles nya data visar dock att halterna av såväl ett stort antal organiska miljögifter som tungmetaller är alarmerande höga i fiberbankar längs Bottenhavskusten, många gånger högst i ytsediment, vilket utmanar bilden av att halterna skulle sjunka över tid.

– Baserat på denna nya situation är vår hypotes att en ökad frigörelse av föroreningar från fiberbankar nu sker som ett resultat av miljöförändringar. Denna hypotes kommer vi testa i olika försöksuppställningar och resultaten kommer förhoppningsvis att avsevärt förbättra möjligheten för samhället att hantera problem med fiberbankar i framtiden, säger professor Mats Tysklind.

Två projekt får anslag från Formas:

Formas utlysning om Diffusa källor. Projektet "Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp" beviljas 15 986 000 kronor för perioden 2013-2017. Huvudsökande: Patrik Andersson, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Medsökande: Kemiska institutionen: Peter Haglund och Jerker Fick. KTH: Misse Wester och Erik Kärrman. SLU Uppsala: Karin Wiberg, Stockholms universitet: Annika Nilsson.

Formas utlysning om Marina föroreningar. Projektet ”Studier om reaktivering av miljögifter från fiberbankssediment i norra Östersjön (REACT)” beviljas 7 510 000 kronor för perioden 2013-2016. Huvudsökande: Mats Tysklind, kemiska institutionen vid Umeå universitet
Medsökande: Kemiska institutionen: Terry Bidleman, Erik Björn, Peter Haglund. SLU: Ulf Skyllberg Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Agneta Andersson och Johan Wikner.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Andersson, kemiska institutionen
Telefon: 090-786 52 66
E-post: patrik.andersson@chem.umu.se

Mats Tysklind, kemiska institutionen
Telefon: 090-786 66 68
E-post: mats.tysklind@chem.umu.se