"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-14

Miljonstöd till forskning om barns kost och hälsa

NYHET Christel Larsson, lektor i kostvetenskap vid Umeå universitet, får en fyraårig forskartjänst och en miljon kronor från Vårdalstiftelsen. Hon forskar om barns hälsa och matvanor, och blev för tre år sedan Sveriges första doktor i kostvetenskap.

Bidraget består av en heltids forskartjänst under fyra år och ett årligt projektbidrag på 250 000 kronor under en fyraårsperiod – dvs. totalt en miljon kronor. Forskningsprojektet har titeln ”Barns hälsa – påverkan av mat, livsstil och genetik”.

Vårdalstiftelsen erbjuder också Christel Larsson ett karriärutvecklingsprogram för att bland annat stärka sitt ledarskap.

Christel Larsson är född år 1972, och för tre år sedan blev hon Sveriges första doktor i kostvetenskap. Hon disputerade med en avhandling om barns och ungdomars kostvanor, särskilt unga vegetarianers. Mellan år 2002 och 2004 har hon arbetat som projektledare för Livsmedelsverket med att utföra en nationell kostundersökning på 2 600 barn i fyra, åtta och elva års ålder i Sverige. Hon har tidigare fått Kungliga Skytteanska samfundets pris till yngre forskare.

Vårdalstiftelsen (Stiftelsen för vård- och allergiforskning) bildades 1994 efter beslut av Sveriges riksdag. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet.

För mer information, kontakta:

Christel Larsson, Institutionen för kostvetenskapTel: 090-786 64 83
E-post: christel.larsson@kost.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson