"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-27

Miljonstöd till genusforskning vid Umeå universitet

NYHET Det största av fyra projektbidrag för genusforskning som Vetenskapsrådet delar ut 2012 tillfaller ett projekt vid Umeå universitet.

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får sammanlagt när 3,8 miljoner från Vetenskapsrådet i bidrag 2013-2015 för projektet Könsskillnad vid behandling med djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom - olika behov eller bias? Genusstudier av attityder, överväganden och erfarenheter hos patienter och personal.

Totalt inkom 15 ansökningar till Vetenskapsrådet, varav fyra beviljades anslag. Det överlägset största projektanslaget tillfaller Katarina Hambergs projekt. Hennes projektanslag på närmare 3,8 miljoner kronor motsvarar nästan en tredjedel av de totalt tolv miljoner kronor som Vetenskapsrådet beviljat.

Utlysningen "Projektbidrag - Genusforskning inom medicinens teknik" är en särskild satsning för att stimulera genusforskning inom området medicinens teknik. Medicinens teknik innefattar här högteknologiska processer, ingrepp eller instrument likaväl som mer vardagliga tekniska apparater eller hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Utlysningen avser genusforskningsprojekt om teknikens konsekvenser, tillgänglighet, innebörd eller betydelse för olika målgrupper.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Mobil 070-218 64 17
E-post katarina.hamberg@fammed.umu.se

Redaktör: Karin Wikman