"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-26

Miljövänlig och billig energi med koll på kemin

NYHET Industriell förbränning av biobränslen är en miljövänlig metod för att förse samhällen med både värme och el. Tyvärr uppstår ofta svåra och dyra driftsproblem. Markus Broström, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat olika åtgärder för att minska och förebygga problemen.

Vid storskalig industriell förbränning av biobränslen och avfall är effektiviteten viktig både för ekonomi och miljöpåverkan. Bränslenas kemiska sammansättning påverkar direkt vilka problem som kan uppstå under förbränningen. Det har visat sig att vanligt koksalt, natriumklorid, och det närbesläktade saltet kaliumklorid ofta orsakar svåra problem med beläggningar i pannor. Beläggningarna blir dessutom korrosiva, det vill säga de bidrar till att material i pannan rostar sönder, vilket i sin tur leder till mycket kostsamma driftstopp och reparationer. Markus Broström har fokuserat på några av dessa aspekter under arbetet med avhandlingen. Målet har varit att med utveckling av metoder och ökad kunskap bidra till ökad effektivitet vid anläggningarna.

Han har bland annat i fullskala utvärderat ett tillsatsmedel som visat sig kunna minska problemen på kemisk väg. Dessutom visar avhandlingen att sameldning med torv ger positiva effekter. Utöver detta har Markus Broström också testat olika stålkvalitéer i olika miljöer och resultaten går att använda direkt på anläggningarna. Genom att i laboratorium studera hur salt kondenserar vid höga temperaturer har han fått fram resultat som kan användas för att förebygga problemen.

Markus Broström har arbetat brett med problemen genom att studera metoder för hur de kan undvikas, åtgärdas eller förebyggas. Han har använt avancerade mätmetoder i stora pannor för industriell förbränning tillsammans med undersökningar i laboratorium. På detta sätt har han ökat förståelsen för de högtemperaturprocesser, såväl fysikaliska som kemiska, som är avgörande för anläggningarnas prestanda.

Tisdagen den 1 juni försvarar Markus Broström, energiteknik och termisk processkemi, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Aspects of alkali chloride chemistry on deposit formation and high temperature corrosion in biomass and waste fired boilers. Svensk titel: Aspekter av alkalikloridernas kemi på beläggningsbildning och högtemperaturkorrosion i biomassa- och avfallseldade pannor. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal N450, KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Bengt-Johan Skrifvars, Åbo akademi, Åbo, Finland.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Markus BroströmTelefon: 090-786 59 71
E-mail: markus.brostrom@chem.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33667

Redaktör: Karin Wikman