"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-14

Miljövänliga värderingar påverkar valet av bil

NYHET I en ny avhandling visar Johan Jansson, Umeå universitet, att synen på miljön har stor betydelse när bilköpare väljer bil. Människor som är miljömedvetna och lever miljöklokt köper i större utsträckning alternativdrivmedelbilar som exempelvis miljöbilar.

De senaste åren har försäljningen av alternativdrivmedelbilar ökat kraftigt. Debatten kring miljöpåverkan av bilresande och olika styrmedel såsom miljöbilspremien och trängselskatter har gjort att många bilförare överväger en miljöbil. I en avhandling har Johan Jansson studerat hur bilköpares värderingar och normer påverkar valet av bil. Studien bygger på enkätsvar från cirka 4 000 svenska bilägare och visar att bilköp till stor det styrs av köparens attityder till miljön, kunskap om alternativdrivmedelbilar, bilvana och hur bilars säkerhet och tillförlitlighet uppfattas. Dessutom visar studien att nästan alla som köpt en alternativdrivmedelbil uppfattar den som mer miljövänlig än fossilbränsledrivna bilar.

- Tidigare forskning visar att konsumenters miljövänliga attityder påverkar valet av dagligvaror och hushållsprodukter. Detta är inte så konstigt med tanke på att dessa produkter är relativt billiga, menar Johan Jansson. Det nya med studierna i avhandlingen är att de visar att miljövänliga attityder även påverkar valet av en så pass stor investering som en bil.

Avhandlingen visar också att de som väljer en alternativdrivmedelbil lever miljöklokt. Många källsorterar, tänker på att spara vatten och energi i högre utsträckning än de som väljer fossilbränslebilar och är dessutom mer positiva till att köpa andra miljövänliga produkter. Men för att miljöbilar ska uppfattas som attraktiva måste de även ha goda vägegenskaper och vara minst lika tillförlitliga och krocksäkra som andra bilar. Resultaten visar även att de som idag kör en alternativdrivmedelbil tror att de även i framtiden kommer att göra det, förutsatt att de blir mer bränsleeffektiva. Slutligen visar studien att de som väljer miljöbilar har en svagare bilvana – de funderar mer på sina dagliga resmönster – än andra bilägare.

- Valet av alternativdrivmedelbil kan vara första steget till att bryta bilvanan och överväga andra transportmedel som har lägre miljöpåverkan. Därmed kan dessa bilar ses som positiva ur miljösynpunkt även om de fortfarande har en stor påverkan på miljön i förhållande till att åka kollektivt eller cykla.

Onsdagen den 16 december försvarar Johan Jansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Car(ing) for our environment? Consumer eco-innovation adoption and curtailment behaviors: The case of the alternative fuel vehicle. Disputationen äger rum kl 13:15 i Hörsal F, Humanisthuset vid Umeå universitet. Fakultetsopponent är Professor John Thøgersen, Aarhus School of Business, Aarhus University, Department of Marketing and Statistics. Avhandlingen försvaras på engelska.

För mer information kontakta: Johan Jansson Handelshögskolan vid Umeå universitet Telefon: 090-786 78 72
E-post: johan.jansson@usbe.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov