"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-13

Mindfulness-träning via nätet testas för att behandla ångest

NYHET Lider du av ångest, social fobi eller paniksyndrom? Har du tillgång till en uppkopplad dator? Forskare vid Umeå universitet söker nu deltagare till ett nytt forskningsprojekt om mindfulness-behandling av ångest via internet.

Vid ett antal svenska universitet har det under flera år forskats kring olika former av psykologisk behandling via internet, inte minst vid Umeå universitet. En klar fördel med dessa självhjälpsprogram är att det finns möjlighet att nå personer som annars inte skulle söka hjälp. I slutet av januari startar för första gången ett forskningsprojekt för att utvärdera effekten av mindfulness-träning via nätet för personer som lider av ångest.
– Vi söker tvåhundra deltagare i alla åldrar från hela landet, säger Per Carlbring, projektledare och professor vid institutionen för psykologi.

Enligt honom finns det goda belägg för att kognitiv beteendeterapi över internet ger resultat i arbete med ångestproblematik, likaså att mindfulness-baserade behandlingar kan vara effektiva.
– Att kombinera de två formerna till en internetbaserad mindfulness-behandling av ångest är däremot nytt, något som gör det här till ett mycket spännande projekt, säger han.

Begreppet mindfulness, som det används idag, kommer ursprungligen från buddhismen, och har länge varit ett vedertaget begrepp inom österländska traditioner som meditation och yoga. Mindfulness kan närmast definieras som ett mentalt tillstånd bestående av självreglerad uppmärksamhet samt ett öppet, accepterande och nyfiket förhållningssätt till omvärlden.
– På senare tid har mindfulness-baserade tekniker blivit en viktig del i flera typer av psykoterapi, och därför ska det bli intressant att få veta om det fungerar även med hjälp av internetbaserat självhjälpsprogram och om det ger bättre effekt vid något särskilt ångestsyndrom.

Mindfulness-behandlingen som utgör grunden i studien har tagits fram i samarbete med läkare Ola Schenström, en av Sveriges ledande experter på mindfulness och författare av Mindfulness i vardagen, Sveriges mest sålda träningsbok i mindfulness.

Behandlingsprogrammet består av dagliga ångestrelaterade övningar i mindfulness och kommer att pågå i åtta veckor. Programmet är gratis, men för att kunna delta krävs att du är minst arton år och att du har tillgång till egen dator i avskild miljö.

Intresserad av att delta? Besök www.imå.se för anmälan och mer information!

För mer information om projektet, kontakta:

Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, institutionen för psykologi, Umeå universitet
E-post: Per.Carlbring@psy.umu.se Tel: 090-786 78 33
Mobil: 0700 400 399

Se och läs om nyheten i media:

SR: Testar psykologkontakt via nätet

Redaktör: Camilla Bergvall