"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-13

Minisymposium: randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning

NYHET Välkommen till minisymposiet ”Hur bäst genomföra en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning?”! Anmälan senast onsdag 28/5.

Symposiet kommer ta upp olika aspekter av planering, genomförande och utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie inom klinisk patientnära forskning, samt utmaningar för att studien skall uppnå hög kvalitet.

Inbjuden expert är Astrid Bergland, professor vid Högskolan i Oslo. Symposiet kommer att hållas på skandinaviska.

Vi riktar oss till doktorander, juniora och seniora forskare vid medicinska fakulteten som är intresserad av, planerar eller genomför studier inom klinisk patientnära forskning.

Symposiet hålls måndag 16 juni kl 8.30-15.45 i Vårdvetarhusets aula.

Anmälan senast onsdag 28/5 till Monica Edström (monica.edstrom@umu.se).

För mer information och fullständigt program. Sätt gärna affischen (i A3 format) på er arbetsplats.

Redaktör: Lena Åminne