"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-13

Minne och stress röjer Alzheimers sjukdom

NYHET Stress och minnesstörningar är viktiga faktorer för att tidigt upptäcka Alzheimers sjukdom, framgår av den avhandling som Eva Elgh försvarar vid Umeå universitet den 22 oktober.

Alzheimers sjukdom drabbar hjärnan, gör individen beroende av andra och förkortar livslängden drastiskt. Antalet personer med Alzheimers sjukdom i Sverige beräknades 2000 till ca 100 000 och kostnaderna för demenssjukdomar i Sverige samma år till totalt 38 miljarder kr. Det är av yttersta vikt att finna och utveckla metoder för tidig diagnos för att få möjligheter att bromsa eller helst avbryta den process som föregår en demensutveckling.

Minnesproblem är ett tidigt symtom på Alzheimers sjukdom. Avhandlingen studerar hur minnet hänger samman med hjärnans funktioner hos personer som är i riskzonen för att utveckla Alzheimers sjukdom eller hos personer i en tidig fas av sjukdomen. Minnet och hjärnfunktionerna har studerats dels i vila, dels när patienten utför en minnesuppgift. Stresshormoners påverkan på hjärna och minne hos Alzheimerpatienter är också i fokus.

I studierna framkom att det nedsatta minnet hos Alzheimerpatienter är relaterat till stress och till förändringar i de områden av hjärnan som är viktiga för ett väl fungerande minne. Vilka områden som är påverkade hos Alzheimerpatienter upptäcks lättare om personen aktivt använder sitt minne jämfört med om personen vilar vid undersökningen. Resultaten kan öka möjligheterna att på ett tidigt stadium diagnostisera sjukdomen.

Eva Elgh är psykolog och finns vid avd. för geriatrik, Umeå universitet, tel. 090-785 87 26 eller 070-63 63 884, epost eva.elgh@germed.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avd. för geriatrik, och har titeln Neuropsychological Function in Relation to Structural and Functional Brain Changes in Alzheimer´s Disease. Svensk titel: Neuropsykologisk funktion i relation till strukturella och funktionella förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Disputationen äger rum kl 09.00 i sal Betula, byggnad 6M, NUS. Fakultetsopponent är professor Jarl Risberg, institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Redaktör: Hans Fällman