"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-19

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

NYHET Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äventyra vägen till ett fossilfritt samhälle, tvärtemot den politiska tanken bakom ändrade regler. Det visar Johanna Liljenfeldt i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– En öppen och transparent planprocess bör aldrig ses som ett nödvändigt ont, utan istället som av största vikt för att få folkligt stöd för en utbyggnad av vindkraften, säger Johanna Liljenfeldt.

I sin doktorsavhandling analyserar Johanna Liljenfeldt planeringsprocessen för storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige, Norge och Finland. Hon visar att, i takt med att planreglerna har ändrats för att möjliggöra en snabbare utbyggnad och allmänheten därmed har fått mindre formellt inflytande, har diskussionen istället flyttats till andra forum, som internet eller informella kontakter.

Det motstånd som då odlas kan istället nå långt utanför den plats som är aktuell för utbyggnad, med påföljd att attityderna till att bygga ut vindkraft påverkas generellt.

Frågor som eventuellt skulle kunnat lösas i en lokal planeringsprocess blir istället en nationell angelägenhet genom att opinionen mot vindkraftsutbyggnad som helhet växer. Att utrymmet för direkta kontakter, typ lobbying, växer när utrymmet för formellt medinflytande via öppna forum minskar, minskar också legitimiteten för den förda politiken.

I avhandlingen visar Johanna Liljenfeldt också att vindkraftens placering i Sverige hittills har varit relativt jämnt fördelad mellan olika grupper. Det vill säga, människors socioekonomiska ställning har spelat en relativt liten roll för var vindkraft har byggts i förhållande till andra faktorer som påverkar utbyggnaden.

Det finns också många möjligheter att kompensera negativa lokala konsekvenser genom att erbjuda någon form av samhällsnytta i form av till exempel arbetstillfällen eller bygdemedel. Även här är processaspekterna viktiga.

 – Om man utesluter lokalbefolkningen från förhandlingar om hur nyttor av vindkraften ska fördelas kan de få samma verkan som när man inskränker möjligheterna till påverkan på den formella planeringsprocessen, alltså att motståndet växer och finner andra arenor som gör det svårare att komma överens, säger Johanna Liljenfeldt.

Johanna Liljenfeldt är bosatt i Umeå men uppvuxen i Solf utanför Vasa i Finland.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Johanna LiljenfeldtTelefon: 090-786 59 66Mobil: 070-262 89 22
E-post till Johanna Liljenfeldt

Om disputationen

Fredag 27 januari försvarar Johanna Liljenfeldt, Institutionen för geografi och ekonomisk historia sin avhandling med den svenska titeln: Där Vinden Viner – Vindkraftsutbyggnadens socio-politiska geografi i Finland, Norge och Sverige. (Engelsk titel: Where the Wind Blows – The socio-political geography of wind power development in Finland, Norway and Sweden). Fakultetsopponent: Docent Peter Schmitt, kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare: Örjan Pettersson, Umeå universitet. Kl. 10.15–12 i sal S205H, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet.

Redaktör: Ola Nilsson