"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-17

Minskad död i njurcancer kopplas till nya läkemedel

NYHET Den totala överlevnaden i njurcancer har ökat sedan mitten på 2000-talet, då läkemedel av typen tyrosinkinashämmare blev tillgängliga. Det visar resultatet från studien RENCOMP, där forskare från Umeå universitet har medverkat.

Enligt RENCOMP-studien, som har publicerats i tidskriften British Journal of Cancer, har den totala överlevnaden för patienter med njurcancer inklusive metastaserad njurcancer ökat under åren 2006–2008 jämfört med åren 2000–2005. Den ökade överlevnaden beror på många faktorer, sannolikt till en del allmän samhälls-och befolkningsutveckling, men framför allt frekvensen av nefrektomi och de nya läkemedlen verkar bidra starkt som förklarande faktorer. Enligt läkemedelsföretaget Pfizer drar författarna slutsatsen att tillgången till tyrosinkinashämmare både haft direkta och indirekta effekter på överlevnadsvinsten vid spridd njurcancersjukdom.

Enligt pressmeddelandet från Pfizer är studien en av de första i sitt slag på cancerområdet i Sverige där man har kombinerat data ur flera olika svenska register för att kunna följa vårdförlopp, medicinering och överlevnadstid för samtliga patienter med njurcancer under de senaste tio åren.Börje Ljungberg, professor i urologi, överläkare och expert på njurcancer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har varit medförfattare till publikationen.– Att samla sjukdomsspecifika hälsodata för en hel befolkning på det sätt som det gjordes i RENCOMP-studien hade sannolikt inte kunnat göras någon annanstans än i Sverige. Vi har en lång tradition av att föra register i Sverige, till exempel startade det svenska cancerregistret redan 1958 och innehåller information om så gott som alla patienter med en cancerdiagnos. I kombination med personnumren som gör att vi kan följa enskilda patienter mellan olika register ger det Sverige unika förutsättningar för uppföljningsstudier som denna, säger Börje Ljungberg.
– Genom att sammanföra data från tre nationella register har vi haft en unik möjlighet att utvärdera överlevnaden hos patienter med njurcancer och metastaserad njurcancer som fick sin diagnos före och efter 2006, då en ny typ av läkemedel, tyrosinkinashämmare, introducerades. Glädjande nog har vi lyckats visa en förbättrad överlevnad inte bara för den totala populationen av njurcancerpatienter, utan också för patienter med metastaserad (spridd) njurcancer, tillägger Börje Ljungberg i pressmeddelandet.

Klicka här för att läsa studien, som publicerats i tidskriften British Journal of Cancer.

Läs hela pressmeddelandet från Pfizer genom att klicka här.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz