"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-17

Minskat dioxinutsläpp vid sopförbränning

NYHET När vi förbränner sopor bildas dioxiner. Johanna Aurell visar i sin avhandling att det går att minska dioxinutsläppet med upp till 60 procent om man vid förbränningen tillsätter svavel eller om man förlänger förbränningstiden vid höga temperaturer i avsvalningszonen.

Sopförbränning är i grunden positivt. Genom att förbränna avfall minskar vi sopbergen och får samtidigt tillgång till energi. Problemet är det bland annat bildas dioxiner, en grupp svårnedbrytbara miljögifter. Johanna Aurell visar i sin avhandling vad som minskar och ökar dioxinutsläppen vid sopförbränning.

Hon har kommit fram till att det framförallt är tillsats av svavel som minskar bildningen av dioxiner. Omvänt ökar dioxinutsläppen främst av dålig förbränning som uppkommer vid störningar i förbräningsprocessen. Förutom detta ger även en ökad klorhalt ett ökat dioxinutsläpp. Utsläppet av dioxiner från sopförbränning går att förhindra genom en effektiv rökgasrening. Problemet är att dioxinerna inte förstörs utan finns kvar i den aska som bildas som restprodukt. Askorna läggs därför på deponi, vilket är en kortsiktig och kostsam lösning eftersom vi idag inte vet hur dioxinerna beter sig på längre sikt. Dioxiner kan dock brytas ned genom upphettning, så kallad termisk behandling. – Det allra bästa vore om vi kunde undvika att dioxiner över huvud taget bildas när vi förbränner våra sopor. Då skulle vi slippa kostnader för att rena rökgasen och för den termiska behandlingen av restprodukterna.

Syftet med Johanna Aurells avhandling har varit att klargöra vilka parametrar vid sopförbränning som väsentligt påverkar bildningen och utsläppet av dioxiner. Totalt har hon undersökt fjorton olika parametrar och experimenten har genomförts i en pilotskaleanläggning för sopförbränning vid Umeå universitet.

Måndagen den 22 september försvarar Johanna Aurell, Institutionen för Kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Effects of varying combustion conditions on PCDD/F formation. Svensk titel: Effekter av varierande förbränningsförhållanden på bildning av dioxiner. Disputationen äger rum kl. 13.00 i KB3A9 KBC huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Sukh Sidhu, Dayton Univeristy, USA.

För ytterligare information, kontakta:Johanna Aurell Telefon: 090-786 76 23, 070-2100894
E-postadress: johanna.aurell@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman