"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-06

Svenska lärosäten satsar på samarbete med Japan

NYHET Nya energitekniker, hälsosamt åldrande, hållbart vattenbruk och bioinspirerade material. Det är några av de områden som svenska och japanska lärosäten skapat forskningssamarbeten kring i projektet MIRAI. Nu går projektet in i den nya fasen MIRAI 2.0, något som uppmärksammas med en digital kick-off den 7-8 oktober, öppen för alla som vill delta.

Text: Jessica Bergström Grahn

Det nya, treåriga projektet MIRAI 2.0 ska stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. I fokus står forskare tidigt i karriären och ämnena åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, innovation och entreprenörskap.

− Ett fortsatt samarbete stärker ytterligare de redan etablerade och nybildade relationer som har vuxit ur projektet, så att de har en möjlighet att bli mer långsiktiga. Dessutom kan MIRAI 2.0 utvidga kontaktnätet mellan forskare även inom andra områden än de som ingår idag, säger rektor Hans Adolfsson. Ur ett större och globalt perspektiv är också samarbetet viktigt utifrån en föränderlig omvärld som skapar nya och förändrade förutsättningar för internationellt samarbete.

MIRAI betyder framtid

MIRAI betyder framtid på japanska. Projektets första fas pågick mellan åren 2017 och 2019 och resulterade i flera gemensamma forskningsansökningar och lyckade samarbeten. När projektet avslutades förra året beslutade de deltagande lärosätena därför att fortsätta samarbetet under namnet MIRAI 2.0, och finansiera projektet gemensamt.

Fler universitet har också valt att gå med, sammanlagt är det nu 19 lärosäten i de bägge länderna som deltar.

Kick-off 7−8 oktober

Stora delar av programmet för den kick-off som arrangeras den 7−8 oktober är öppet för alla som vill delta. Med evenemanget hoppas lärosätena attrahera en bred publik bestående av forskare, universitetsledningar och forskningsfinansiärer.

Den första dagen presenterar några av forskargrupperna sina resultat och erfarenheter från MIRAIs första fas:

  • Ett försök att skapa miljövänlig och billig energi genom att kombinera elektroaktiva bakterier med nanopartiklar. (materialvetenskap)
  • En jämförelse av hur Japan och Sverige återställer och använder sina våtmarker, som är viktiga livsmiljöer för växt- och djurliv och fångar upp kväve och fosfor, vilket minskar övergödningen av haven. (hållbarhet)
  • En undersökning av konsekvenserna för de äldre när familjestrukturer förändras och allt fler bor ensamma. I Japan är det fortfarande mycket vanligare att äldre människor lever ihop med sina barn och barnbarn. (åldrande) Här deltar Glenn Sandström och Mojgan Padyab, Umeå universitet. 
  • Aktiviteter för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv samt fördjupad kunskap om bägge länders innovationssystem. (innovation och entreprenörskap)

Dessutom arrangeras ett seminarium om Covid-19 den 8 oktober. Där deltar rektor Hans Adolfsson som en av talarna under delen som handlar om Covid-19 ur ett policy- och ledningsperspektiv.

Båda aktiviteterna är öppna för allmänheten.

 

Mer information om MIRAI 2.0 och kommande kick-off finns på MIRAIs hemsida

Representanter från media är hjärtligt välkomna att delta i kick-offen.

Kontakt: Jenny Ahlinder Hagberg, projektledare MIRAI 2.0 vid Umeå universitet.