"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-31 Uppdaterad: 2024-06-20, 08:50

Mistelextrakt gav ingen ökad överlevnad vid bukspottkörtelcancer

NYHET Studien MISTRAL, med deltagande av 290 patienter med avancerad bukspottkörtelcancer, har undersökt om behandling med mistelextrakt (ME) som tillägg till konventionell behandling kunde hjälpa patienterna med att leva längre. Resultatet är att behandlingen inte gjorde någon skillnad jämfört med placebo för hur länge patienterna levde.

Denna nationella multicenter-studie pågick mellan 2016 och 2022.

 – Vi såg ingen skillnad i hur länge patienterna levde och inte heller avseende deras övergripande livskvalitet när vi lade till ME-behandlingen, säger ledaren av studien Kathrin Wode, specialistläkare i onkologi och palliativ medicin, Institutionen för diagnostik och intervention, Umeå universitet.

Tidigare studier har visat att ME-behandlingen kunde hjälpa patienter med bukspottkörtelcancer att leva längre och förbättra deras livskvalitet. Men resultaten från MISTRAL-studien var annorlunda.

– Vi blev överraskade av att våra resultat skilde sig så mycket från tidigare studier. Det hade förstås varit goda nyheter att få ett positivt resultat för överlevnad vid denna sjukdom.

En viktig skillnad jämfört med tidigare studier är att MISTRAL var en randomiserad dubbelblind-studie, alltså med slumpmässigt urval där varken patienterna eller läkarna visste vilka som gavs ME-behandling eller placebo. Trots detta kunde vissa patienter ha gissat att de fick ME-behandlingen på grund av reaktioner vid injektionsstället, men detta verkar inte ha påverkat resultaten.

– Våra resultat kommer att vara viktiga för dem som tar hand om patienter med avancerad bukspottkörtelcancer. Även om vi inte såg någon effekt av ME-behandlingen i den här studien, visade studien inte heller några risker med att använda den. Vår studie svarar inte på frågan huruvida ME-behandling är effektiv vid andra tumörer, säger Kathrin Wode.

Studien
Wode K, Kienle GS, Björ O, Fransson P, Sharp L, Elander NO, Bernhardson BM, Johansson B, Edwinsdotter Ardnor C, Scheibling U, Hök Nordberg J, Henriksson R: Mistletoe extract in patients with advanced pancreatic cancer: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial (MISTRAL).
Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 347–54. DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0080

Kontaktuppgifter
kathrin.wode@regionstockholm.se
070-737 42 61