"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-08

Mistra-miljoner till polarforskning vid Umeå universitet

NYHET Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, storsatsar på samhällsvetenskaplig forskning om Arktis och en hållbar utveckling i området. Två forskningsprojekt vid kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, får sammanlagt 15 miljoner kronor.

– I och med den här satsningen blir institutionen den klart viktigaste svenska noden för samhällsvetenskaplig polarforskning, säger Dieter K. Müller, professor vid institutionen, och projektledare för ett av de två beviljade projekten vid Umeå universitet.

Hans forskningsprojekt handlar om vilken roll turism kan spela för en hållbar utveckling i Arktis. I projektet, som är ett samarbete med Högskolan Dalarna, ska man undersöka de möjligheter och problem som uppstår när turism ska utvecklas i arktiska områden. Förutom svenska Arktis ska även Yukon-territoriet i Kanada och Nenets-regionen i Ryssland studeras.

Carina Keskitalo, docent i statsvetenskap vid kulturgeografiska institutionen, är projektledare för det andra beviljade projektet, som handlar om hur ett samhälle kan förebereda sig inför och anpassa sig till klimatförändringar. Projektet genomförs i samarbete med institutioner i Kanada och Finland och kommer bland annat att jämföra hur länderna hanterar ekonomiska förändringar i skogsbruket, samt översvämnings-, storm- och insektsrisker som kan öka med klimatförändringen.

Under tre års tid kommer Mistra att investera närmare 15 miljoner kronor i dessa två Umeåprojekt.

Arktis en region i förändring

Arktis är en region som snabbt håller på att förändras, och många länder och organisationer har intressen att bevaka i området. Förutom att det finns stora naturtillgångar att exploatera i områdets känsliga och unika miljö, skulle ett mer isfritt Arktis också få betydelse för till exempel båttransporter. Klimatförändringar kommer också att resultera i att artsammansättning och utbredning kan ändras samt att extremhändelser kan bli mer vanliga.

De allra flesta studier om Arktis har en naturvetenskaplig inriktning, medan samhällsvetenskaplig forskning är mer sällsynt. Mistras nya forskningsprogram ”Arctic Futures in a Global Context” fokuserar därför på socio-ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter med global koppling.

Projekten som beviljats medel vid Umeå universitet är:

”From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery? Assessing the Role of Tourism for Sustainable Development in Arctic Communities” Projektledare: Dieter K. Müller, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
E-post: dieter.muller@geography.umu.se Telefon: 090-786 6366
Mobil: 070–216 43 27

“Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden” Projektledare: Carina Keskitalo, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet,
E-post: carina.keskitalo@geography.umu.se Tel: 090-786 5080 För mer information om forskningsprogrammet:
www.mistra.org

Redaktör: Camilla Nilsson