"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-22

Mobbning på nätet upprör – men möjligheterna uppväger

NYHET Mer än vart åttonde barn i Europa har oroats eller upprörts av något på Internet, visar en ny rapport från EU Kids Online II. Resultatet är det första av en stor europeisk studie där 23000 barn och deras föräldrar har intervjuats. - Det behövs insatser för att minska riskerna med nätanvändning och öka de positiva möjligheterna för de yngsta, menar bland andra Elza Dunkels, Umeå universitet, som ingår i forskargruppen.

Medan 12 procent av barnen i studien berättade att de oroats eller upprörts av sådant de ser och upplever på nätet – till exempel av pornografi, sexuella eller kränkande meddelanden eller potentiellt skadligt användargenererat innehåll – fann forskarna att föräldrarna sällan kände till de risker deras barn utsattes för.
-När ett barn mobbats över nätet visste hälften av föräldrarna inte om det, berättar Elza Dunkels.

Rapporten visar även att barn använder nätet i allt yngre åldrar. Sverige och andra nordeuropeiska länderna ligger här i täten av de 25 länder sin innefattats i studien. Av de intervjuade barnen som var mellan 9 och 16 år, visade det sig att det var de yngsta användarna som hade mest problem med besvärande innehåll på nätet.

Men forskargruppen kom även fram till att det ökade antalet barn på nätet också ger ökade möjligheter. Professor Sonia Livingstone, från London School of Economics and Political Science och en av initiativtagare till projektet, betonar att Internet numera är en central del av de europeiska barnens liv och de använder nätet för en rad olika aktiviteter som ger dem stora fördelar i till exempel skolarbete och spel, eller om de vill samtala med varandra.
- Även om det är oroande att det finns barn som blir upprörda av sådant de möter på nätet, är det viktigt att väga detta mot de stora fördelarna och förstå att alla risker inte leder till någon skada.

Som exempel nämner hon mobbning över nätet som en av de händelser som upprör flest barn medan det samtidigt är den minst förekommande risken av dem som undersöktes i studien.
-De yngsta barnen tycker att det är svårast att hantera upprörande händelser och det är det område där myndigheter borde arbeta för att skydda och utbilda.

Av rapporten framkommer även att:

• Hälften av alla barn tycker att det är enklare att vara sig själv på nätet än utanför.

• Tonårspojkar är mer exponerade för sexuella bilder medan flickor är lite mer utsatta för kränkande meddelanden. Det är också vanligare att flickor blir upprörda av risker på nätet.

• En av åtta har sett användargenererat innehåll som förespråkar hat eller anorexi.

• 48 % av barnen som använder internet har tillgång till det i sitt sovrum och 31 % har tillgång till internet via mobiltelefon eller liknande.

• Många 11-12-åringar saknar grundläggande färdigheter så som att kunna blockera oönskade kontakter eller att ställa in vem som ska kunna komma åt deras profil.

Projektet EU Kids Online som leds från London School of Economics and Political Science (LSE) har genomfört intervjuer med 9-16-åringar som använder internet i 25 europeiska länder.

Hela EU Kids Onlines rapport, Risks and safety on the internet, publiceras samtidigt i London, Luxemburg och Göteborg torsdag 21 oktober och finns tillgänglig på www.eukidsonline.net

I november kommer en utökad version som även innehåller rekommendationer för beslutsfattare på olika nivåer och nya resultat gällande föräldrars övervakning av barn. Fler detaljer om de enskilda länderna kommer också att publiceras.

För mer information i Sverige kontakta:
Cecilia von Feilitzen, cecilia.von.feilitzen@sh.se, Olle Findahl, olle.findahl@wii.se eller Elza Dunkels, elza.dunkels@educ.umu.se. För att komma i kontakt med rapportförfattarna eller för att få en pdf-version av rapporten, kontakta LSE press office på +44 207 955 7060 eller Pressoffice@lse.ac.uk

Redaktör: Eva Stoianov