"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-17

Mobil, dator och tv tränar uppmärksamheten

NYHET Ny forskning visar att användande av flera medier samtidigt kan förbättra uppmärksamhetsförmågan.

Det blir allt vanligare att framförallt unga vuxna använder många tekniska kanaler samtidigt, till exempel mobiltelefon, tv och datorspel. Forskare från Umeå universitet har undersökt om samtidigt användande av flera olika medier hänger ihop med en mer generell uppmärksamhetsförmåga: om medieanvändandet exempelvis har betydelse för personers förmåga att effektivt växla uppmärksamheten mellan olika pågående uppgifter.

I den nya studien deltog 51 personer mellan 17–35 år. Deltagarna fick uppskatta i vilken omfattning de använde flera mediekanaler samtidigt varje vecka. De blev fick sedan utföra datoriserade uppgifter som mätte deras förmåga att växla uppmärksamhet mellan uppgifter. Resultatet visade att ju mer deltagarna använde olika mediekanaler, desto bättre presterade de på uppmärksamhetstesten. Att använda många digitala kanaler verkar helt enkelt fungera som ett träningspass för uppmärksamhetsförmågan.

- Jag och mina medförfattare vill med resultatet visa att vad vi tar oss för med i vårt dagliga liv har en direkt inverkan på hur mentalt vältränade vi blir. Att ”multitaska” kan lätt uppfattas som bara negativt, men det finns uppenbarligen vinster att hämta, säger Jessica K Ljungberg, lektor i psykologi vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Studien visar alltså hur olika vardagsaktiviteter kan träna hjärnan och förbättra uppmärksamhet och minnesfunktioner.

- Det är dock svårt att dra generella slutsatser från denna enda studie, och mer forskning behövs för att förstå hur den här typen av medieanvändning påverkar oss i långa loppet. Vi vet till exempel inte om det är en viss typ av personer som hellre väljer detta sätt att hantera medier på, och om personer med dessa egenskaper var överrepresenterade i studien, fortsätter Jessica K Ljungberg.

Artikeln “Predicting attention shifting abilities from self-reported media multitasking” har publicerats i Psychonomic Bulletin & Review.
https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-018-01566-6

Redaktör: Elin Andersson