"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-07

Moderna mediers omvälvande inverkan på samhällskulturen – Konferens om "Media Places" Humlab 9-11 december

NYHET Samspelet mellan medier, teknik och plats och hur det påverkar allt ifrån umgängesformer, stadsbild och interaktiv arkitektur till nya material står i fokus på den internationella konferens som äger rum på Humlab vid Umeå universitet.

Konferensen är ett första steg att skapa ett nytt spännande forskningsfält, mellan framstående internationella aktörer inom området och forskare vid Umeå universitet. Ett samarbete med Stanford University kommer att presenteras. Området kommer att få en given plats på Humlab-X och Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Det är ett ämne och en konferens som samlar människor från ett brett spektra av yrkesgrupper. Astrofysiker, arkitekter, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker, genusforskare och kreatörer inom digitala medier är några av alla de som deltar, berättar Patrik Svensson föreståndare för Humlab.

En aspekt är att nya marknader skapas utanför traditionella kanaler och att medierna och tekniken är med och förändrar våra offentliga platser som shoppinggallerior, caféer – hela stadsbilder – samtidigt som teknik och medier formas av platserna och de människor som vistas där.

– En fråga är vilka som kommer att producera innehåll för dessa platser och vilka affärsscenarior vi kan se på fem års sikt. Forskare funderar å sin sida över interaktiv arkitektur, digitala material, hur vi människor och vår kultur samspelar med medierika platser. Ett exempel är hur trädgårdarna i Versailles under bildandet av den franska nationalstaten kan ses som en ”media place”, förklarar Patrik Svensson.

Konferensen väver inte bara samman olika yrkeskategorier och forskningsfält utan även det lokala näringslivet och forskningen med framstående internationella aktörer. Programmet innehåller både forskningsinriktade och industriinriktade workshops.

Regionalt och nationellt näringsliv representeras bland andra av David Eriksson, North Kingdom, Derny Häggström, Oryx Simulations, Ingvar Näslund, Västerbottens Kuriren samt Eva Nygren, vd Sweco Sverige.  
Bland internationella gäster återfinns framstående medieforskare som Chandra Mukerji och Lynn Spigel liksom arkitekten Robert Miles Kemp, art directorn Jesus de Francisco, Carter Emmart, som bl.a. producerat ”Journey to the Stars” för American Museum of Natural History och Molly Steenson, doktorand i arkitektur på Princeton. Från Stanford University kommer Zephyr Frank, professor i latinamerikansk historia och en av ledarna för deras Spatial History-projekt.

I programmet ingår också Umeåforskaren Anna Johansson, som talar om onlineplatser och självskärande, indiespelutvecklaren Nicklas ”Nifflas Nygren”, samt performanceartisterna Iris Piers och Anja Linna.

Konferensprogram: http://culturetech.se/mediaplaces/schedule.php
Torsdagens kvällspass: kl 17.00-19.00 rekommenderas särskilt

Kontaktperson:Patrik Svensson, föreståndare Humlab, Umeå universitet
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.seMobil: 070-397 84 66

Redaktör: Carina Dahlberg