"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-27

Moderna metoder kan lösa gammal kemigåta

NYHET I över 100 år har forskare försökt lösa gåtan om hur ureamolekyler påverkar proteiner att tappa sin form. Matteus Lindgren vid kemiska institutionen, Umeå universitet, har använt datorsimuleringar för att studera problemet. Målet med forskningen är att förstå hur proteiners omgivning bestämmer deras struktur och rörelse.

De flesta proteiner som läggs i vatten vid rumstemperatur kommer spontant att veckas ihop till en kompakt och väldigt specifik struktur. I levande organismer veckar också proteiner ihop sig, vilket är nödvändigt om de ska kunna utföra sin biologiska funktion. Om urea, NH2CONH2, tillsätts i höga koncentrationer till proteinlösningen kommer däremot proteinet att destabiliseras och tappa sin struktur. Att urea kan påverka proteiner har varit känt ända sedan början av 1900-talet när kemisten Walter Ramsden observerade att en död groda blir upplöst efter att den lagts i en koncentrerad urealösning. Det är idag mycket vanligt inom proteinforskning att använda urealösningar för att studera proteiners veckningsprocess och stabilitet. Problemet är bara att man trots omfattande forskning ännu inte förstått hur urea kan destabilisera och vecka upp proteiner.

Matteus Lindgren har studerat detta gamla problem med moderna metoder. Han har med hjälp av datorsimuleringar jämfört proteiner i vatten och i urealösningar med avseende på rörelser hos proteinet,vatten- och ureamolekylerna, men också hur de interagerar med varandra. Resultaten visar att ureamolekyler på många sätt beter sig som vatten, men de binder lite starkare till alla typer av proteinytor. Ureas fördelaktiga interaktion med proteinet får det att vecka upp sig så att kontaktytan med urealösningen ökar.
– Även om mycket forskning fortfarande återstår så tyder resultaten på att ureas gåta snart kan lösas, med hjälp av datorkemi, berättar Matteus Lindgren.

Fredagen den 7 maj försvarar Matteus Lindgren, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On the mechanism of urea-induced protein denaturation. Svensk titel: Angående mekanismen för proteindenaturering inducerad av urea. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Arnold Maliniak, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

Avhandlingen är e-publicerad:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33151

Matteus Lindgren växte upp i Skellefteå men flyttade år 2000 till Umeå för att studera till civilingenjör i kemi vid Umeå universitet. Efter avklarad grundutbildning började han år 2005 forskarstudier vid samma universitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Matteus LindgrenTelefon: 090-786 5368, mobil 070-339 5081
E-post: matteus.lindgren@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman