"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-28

Mödraskap i kulturen- Internationell konferens i Umeå

NYHET Under 11-12 juni anordnar Institutionen för språkstudier, tillsammans med UCGS, den tvärvetenskapliga konferensen ”Missing, presumed dead: Absent mothers in the cultural imagination”. Deltagare från ett tiotal länder kommer under dagarna diskutera den frånvarande modern som fenomen i bland annat romaner, poesi, film och TV.

Stereotypen om den frånvarande eller döda modern förekommer i en mängd olika kulturella uttryckssätt, både historiskt och i samtiden. 19 deltagare och två keynote speakers kommer under konferensen att ta sig an denna stereotyp från en mängd olika perspektiv.

– Vi valde begreppet cultural imagination eftersom det är brett. Vi inte ville begränsa oss till bara litteratur, säger Berit Åström som arrangerar konferensen. Hon fortsätter:

– Det var ett bra beslut då vi fått deltagare som forskar om bland annat drama, film och fotografi att medverka.

Konferensen är internationell och deltagare kommer inte bara från Europa utan även långväga från Kenya, Nigeria och Hawaii. Bland de olika bidragen finns exempelvis studier av viktorianska familjefoton, där mödrarna är gömda under tyg för att inte synas i bilden, och slovakiska folksagor. 

– En annan forskare tittar på interpunktionen i poesi, och studerar författarens relation till sin mamma genom att se hur hon distribuerar orden på sidan, säger Berit Åström.

Konferensens två keynote speakers, Marilyn Francus och Rebecca Feasey, kommer att ge ett historiskt och samtida perspektiv på moderskap. Francus utgår från 1700-talets olika kulturella och historiska källor för att visa hur mödrar har marginaliserats, medan Feasey studerar konstruktionen av moderskap i TV genom såpoperor, sitcoms, dramaserier och realityserier.

I mån av plats är konferensen öppen för allmänheten, och den som vill ha kaffe i pauserna och följa med på middagarna kan registrera sig fram till fredag 5/6.

För mer information om konferensen besök:

Språkstudiers webbsida

Program hittar du på konferensens webbsida:

Missing, presumed dead: Absent mothers in the cultural imagination

Redaktör: Johanna Nordström