"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-23

Mohammad Fazlhashemi tilldelas Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning

NYHET Mohammad Fazlhashemi, professor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, blir den förste forskaren som får ta emot Umeå universitets nyinrättade pris, Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning. Prissumman är på 100 000 kr.

Mohammad Fazlhashemi har under flera år ägnat sig åt populärvetenskaplig och forskningsinformerande verksamhet. Utifrån sin egen och andras forskning har han gett perspektiv på dagsaktuella och centrala frågor i vår tid. Hans huvudsakliga ämnesområden handlar om utvecklingen i Iran och Irak, muslimsk idéhistoria, islamismens olika ansikten, occidentalism, vetenskap, religion och filosofi i Iran, islamofobi och den nya mångfalden.

Som exempel på samhällsfrågor som han kommenterat och gett bakgrund till kan nämnas kriserna kring Muhammedteckningarna i Danmark, Lars Wilks Muhammedteckningar och påven Benediktus XVI:s uttalanden om islam.

Under åren 2006-2008 har medverkat i drygt 200 samverkansaktiviteter – allt från medieframträdanden i nationella och lokala medier, föreläsningar för gymnasieungdomar till riksdagsutskott, paneldebatter, debattinlägg med mera.

– Mohammad Fazlhashemi uppfyller med råge den samverkansuppgift som ingår i universitetslärares och forskare arbetsuppgifter vid sidan av forskning och undervisning. Det är oerhört roligt att han blir den förste som får ta emot priset, säger Ulf Edlund som är prorektor för samverkan.

– Det finns fler kandidater till priset, som också gjort stora insatser inom området, men ingen når riktigt upp i Fazlhashemis nivå. Jag hoppas att hans, och de andras, populärvetenskapliga engagemang inspirerar många efterföljare, säger Åsa Bergenheim, prorektor för utbildning vid Umeå universitet.

Juryns motivering lyder:
Mohammad Fazlhashemi får priset för att han på grundval av egen gedigen forskning har gjort svåra, kontroversiella sammanhang begripliga för en bred allmänhet. Han har insiktsfullt och rakryggat behandlat etniska och religiösa frågor, särskilt med anknytning till islam, i många uttrycksformer och i många olika fora: i böcker (senast Vems islam? 2008) och artiklar, i radio och television, i föredrag på skolor, studieförbund och högskolor.

Mohammad Fazlhashemi är just nu i Kabul, Afganistan men kan nås på: Mobil: 0093 700 84 47 07 E -post: mohammad.fazlhashemi@idehist.umu.se
Han är tillbaka i Umeå måndag 27 april.

Högupplöst porträttbild finns att ladda ned på:
http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/Mohammed_Fazlhashemi_1739.jpg

Januari 2009 inrättade rektor Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning. En vid universitetet verksam lärare eller forskare kan nomineras till priset av sin fakultet. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller på annat sätt spridit forskningsinformation till allmänheten.
Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset delas ut i samband med universitetets vårpromotion i maj. Priset delas ut för första gången år 2009, därefter delas det ut vartannat år.

Redaktör: Carina Dahlberg