"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-27

Möjligheternas skog i Kunskapskanalen

NYHET Den 4 och 5 april sänder UR Samtiden i Kunskapskanalen föreläsningar på temat ”Möjligheternas skog”. Föreläsningarna arrangerades av Umeå universitet och SLU i Umeå den 6 mars.

Föreläsningarna ger en bred bild av den skogsforskning som bedrivs vid Umeå universitet och SLU i Umeå. Från Umeå universitet medverkar forskare inom fysiologisk botanik, nationalekonomi, idéhistoria samt yrkes- och miljömedicin. Efter nedanstående sändningstider sänds föreläsningarna på www.urplay.se.

Onsdag 4 april


17.30-17.45 Möjligheternas skog: Skogen och kolet


I en fullvuxen skog finns stora mängder kol bunden. Det säger Annika Nordin, professor i skoglig genetik och växtfysiologi. Ett sätt att binda överskott av koldioxid är att avverka träden senare än vi gör i dag. När skogen är fullvuxen tar den upp som mest koldioxid. När den är gammal släpper den från sig nästan lika mycket koldioxid som den tar upp.

17.45-18.00 Möjligheternas skog: Skog för vila och återhämtning


Vi blir fysiskt friskare, men oro, ångest och depression ökar i samhället. Det säger Elisabet Sonntag Öström, sjukgymnast och forskare i yrkesmedicin. En sak som hjälper patienter är att vara i lugnet och stillheten i naturen, säger Elisabet Sonntag Öström. Men också bilder av naturen hjälper oss att komma undan vardagens bekymmer. Det är till och med så att kreativiteten ökar om man har krukväxter hemma.

18.00-18.35 Möjligheternas skog: Skogen och växthusgaserna


Sedan ett par hundra år på grund av förbränning och avskogning har det tillförts olika växthusgaser till atmosfären, säger Mats Nilsson, professor i skogens ekologi och skötsel. Han förklarar de olika effekterna av utsläppen. Var kommer koldioxiden från? Vart tar den vägen sedan?

18.35-19.00 Möjligheternas skog: Skogen som resurs för framtiden


Tomas Lämås, forskare i skoglig resurshushållning berättar hur man kontrollerar hur skogen utvecklas framöver. Med bland annat skogs- och fältinventeringar kan man beräkna hur till exempel lövskogen kommer förändras.

Torsdag 5 april
16.00-16.10

16.35-17.00 Möjligheternas skog: Genförädlad skog


Vi genmodifierar träd i växthus, och studerar deras kloner både i växthus och i fält för att studera hur de klarar sig, säger Hannele Tuominen, forskare i experimentell skogsbioteknik och fysiologisk botanik. Hon förklarar hur olika former av genmodifiering fungerar.

17.00-17.25 Möjligheternas skog: Skogsutbildningen och genusfrågan


30 000 personer jobbar i skogsbruket. 11 procent av dem är kvinnor. Siffrorna talar sitt eget språk, säger Kim Wickman, forskare i skogsvetenskap. Hon tittar i sin forskning på hur genusfrågan behandlas vid olika skogsutbildningar i landet.

17.25-18.05 Möjligheternas skog: Bränna, såga eller spara?


De senaste decennierna har vi haft en rad olika förhållningssätt till skogen. Ska den kokas? Brännas? Eller som nu: sparas? Det frågar Runar Brännlund, professor i nationalekonomi. Han resonerar ur nationalekonomisk synvinkel kring olika förhållningssätt och trender.

18.05-18.30 Möjligheternas skog: Älgens påverkan på balansen i skogen


Har vi för mycket älg och rådjur i Sverige? Har de en för stor negativ effekt på naturen? Eller är det tvärtom så att de skapar en balans i ekologin som vi annars inte hade haft? Zoologen Inga-Lill Persson forskar om klövvilt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hennes forskning visar på flera överraskande resultat.

18.30-19.00 Möjligheternas skog: En humanist i skogen


För att förstå samhällets behov av skogen måste man också ta ett grönt humanioraperspektiv, säger Erland Mårald, professor idéhistoria. Hur har synen på skogen förändrats? Vad har det funnits för olika typer av konflikter?

Se programtablå för eventuella ändringar

Redaktör: Karin Wikman