"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-03

Möjligt att läsa företagarprogrammet på flera orter

NYHET Den tvååriga utbildningen vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har hittills bara gått att läsa i Skellefteå, men till hösten planeras lokala studiegrupper även i Örnsköldsvik, Arvidsjaur, Kramfors och Strömsund.

Förutom att studenterna kan genomföra större delen av utbildningen på dessa orter, innebär det också mindre studiegrupper och att studenterna kan samverka med lokala mentorföretag under utbildningspraktiken. Huvudort för programmet kommer som tidigare att vara Skellefteå där cirka 4–5 gemensamma samlingar kommer att genomföras varje termin.

En förutsättning för att utbildningen ska ges på de nya orterna är att studentunderlaget är tillräckligt, och det handlar om 4–5 studenter på varje ort.

Det tvååriga företagarprogrammet ger dig verktygen för hur du startar, driver och utvecklar små och medelstora företag. Utbildningen syftar till att utveckla entreprenörer inom såväl varu- som tjänsteproducerande företag, och till att utveckla en entreprenöriell förmåga och göra studenten väl förberedd för rollen som företagare.

Tyngdpunkten i programmet ligger inom huvudområdet företagsekonomi, men det ingår även inslag från andra ämnesområden.

Utbildningen kan innehållsmässigt beskrivas som fyra olika block:

  • att göra affärer
  • att bedriva affärsverksamhet
  • att utveckla en affärsverksamhet
  • att utvärdera en affärsverksamhet

Undervisningen ges i form av föreläsningar och case-övningar som genomgående varvas med inslag av utbildningspraktik under utbildningen.

För mer information, kontakta: Gisela Taube Lyxzén, programvägledare, Handelshögskolan vid Umeå universitet,
Telefon: 090-786 77 26

Håkan Bohman, programansvarig, Handelshögskolan vid Umeå universitet,
Telefon: 090-786 5256

Mer information om programmet finns på:
www.usbe.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson