"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-05

Möjligt läkemedel mot stress- och könshormonorsakade inlärningsstörningar

NYHET En blockerare av negativa stress- och könshormoneffekter, UC1011, kan möjligen i framtiden användas för att motverka minnes- och inlärningsproblem, visar Sahruh Turkmen i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 15 september.

Det är sedan länge känt att metaboliter till stress och könshormon kan försämra minne och inlärning och är involverade i utvecklingen av demenssjukdomar. Mekanismerna bakom dessa verkningar är inte fullständigt kända, man vet heller inte hur en kort exponering skiljer sig från en kronisk exponering. En nedbrytningsprodukt av progesteron, allopregnanolon, påverkar det signaldämpande GABA-systemet i hjärnan, och misstänks orsaka problem. GABA-systemet är även målsystem för lugnande medel som benzodiazepiner (t.ex. Valium), och vissa av alkohols effekter. Även dessa substanser påverkar minne och inlärning.

I avhandlingen utvärderas med en inlärningsmodell möjligheten att med den framtagna blockeraren UC1011 blockera den av progesteronmetaboliten allopregnanolon framkallade inlärningsstörningen. UC1011 visades blockera allopregnanoloneffekten på GABA-A-receptorn och kunna motverka de allopregnanolonutlösta inlärningsbesvären hos djuren i undersökningen. I andra studier visades att allopregnanolon fungerar likartat som benzodiazepiner så att en kronisk exponering framkallar tolerans mot substansen i fråga. I molekylärbiologiska studier visades att förändringar i GABA-A-receptorns genuttryck finns i hjärnan hos djur som utvecklat tolerans mot allopregnanolon. Dessa förändringar sker i vissa specifika delar av hjärnan.

Sammanfattningsvis visas för första gången att substansen UC1011 faktiskt minskar allopregnanolonberoende inlärningsstörninga och även i övrigt är en lovande kandidat för att kunna användas som läkemedel, men många års studier återstår innan ett läkemedel kan finnas tillgängligt.

Sahruh Turkmen kommer från Istanbul, Turkiet, där han utbildat sig till specialistläkare i gynekologi. Sedan 2001 har han arbetat och forskat i Umeå vid Neurosteriod Research Center, Norrlands universitetssjukhus. Han kan nås på tel. 090-785 33 24, mobil 0730-27 06 61, epost sahruh.turkmen@obgyn.umu.se.

Avhandlingen läggs fram fredagen den 15 september vid Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, och har titeln: Tolerance and antagonism to allopregnanolone effects in the rat CNS. Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS. Fakultetsopponent är prof. Agneta Nordberg, Karolinska institutet, Huddinge.

Redaktör: Hans Fällman