"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-02

Möjligt minska stomi efter cancer i ändtarm

NYHET Vid operation av cancer högt upp i ändtarmen bör man undvika att göra en tillfällig stomi. Detta eftersom tillfälliga stomier har tveksam nytta i denna patientgrupp, medan de samtidigt leder till att fler har permanent stomi på sikt. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Långtidsöverlevnaden vid ändtarmscancer har ökat kraftigt under de senaste 25 åren, där många patienter botas, och närmare två tredjedelar lever mer än fem år efter diagnos. Att slippa permanent stomi har enligt många patienter hög prioritet för fortsatt livskvalitet, och är därför viktigt att eftersträva, säger Klas Holmgren, doktorand i kirurgi vid Umeå universitet.

Rektalcancer, det vill säga cancer i ändtarmen, är en vanlig cancerform med drygt 2100 nyinsjuknanden i Sverige varje år. Standardoperation utgörs av så kallad främre resektion, som innebär att tarmen delas och det tumördrabbade segmentet helt avlägsnas. Tarmändarna sammanfogas sedan i en tarmskarv i syfte att undvika permanent stomi. För att minska risken för läckage i tarmskarven får dock många patienter en tillfällig stomi, det vill säga att avföringen leds ut till en påse på magen.

Tanken med en tillfällig stomi är att patienten ska bli av med den några månader efter canceroperationen. I sin avhandling visar dock Klas Holmgren att det många gånger inte blir så, och att tillfälliga stomier snarast leder till att fler patienter i slutändan har permanent stomi – särskilt om cancern sitter högt upp i ändtarmen. Avhandlingen visar dessutom att detta borde gå att undvika, eftersom patienter med högt belägen rektalcancer har en förhållandevis låg risk för läckage i tarmskarven, och därför har liten nytta av en tillfällig stomi, till priset av fyrdubblad risk för permanent stomi.

Klas Holmgren visar i avhandlingen även att rektalcancerpatienter som drabbas av läckage i tarmskarven hade förhöjda halter av inflammatoriska proteiner i blodet redan före operationen.

– Förhoppningsvis kan vi i framtiden med ledning av dessa proteinnivåer skräddarsy behandlingen så att tillfälliga stomier bara används hos patienter där risken för läckage bedöms vara förhöjd, säger Klas Holmgren.

Doktorsavhandlingen baseras på fyra olika observationsstudier där ett delarbete också inbegriper analys av preoperativa blodprover inhämtade från en biobank. Viktiga registeruppgifter har validerats genom jämförelse mot journaldata och använts för att kunna studera samtliga patienter som behandlats med främre resektion för rektalcancer i Sverige från 1 januari 2007 och framåt.

Klas Holmgren är uppvuxen i Skellefteå och arbetar som neurokirurg under utbildning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Till avhandlingen

 

Om disputationen

Klas Holmgren, Institutionen kirurgisk och perioperativ vetenskap, försvarar fredag 6 december kl. 13 sin avhandling Permanent stomi efter främre resektion för rektalcancer: prevalens och mekanismer. Fakultetsopponent Per J Nilsson, Karolinska Institutet. Huvudhandledare Martin Rutegård. Plats: Hörsal B Unod T 9 Norrlands Universitetssjukhus.

 

Kontakt