"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-12

Molekylära egenskaper hos tjocktarmscancer indikerar prognosen

NYHET Baserat på mängden DNA-metylering kan tumörer i tjock- och ändtarm delas in i tre grupper med olika kliniska och molekylära egenskaper, enligt den avhandling som Anna Dahlin försvarar vid Umeå universitet 15 april.

Kolorektal cancer (cancer i tjock- och ändtarm) är en av de vanligaste cancersjukdomarna i västvärlden, och även i Sverige, där ungefär 6 000 nya fall per år upptäcks. Tumörer från olika individer har olika egenskaper på molekylär nivå. Dessa egenskaper kan undersökas, och eftersom de speglar tumörens biologi kan de användas för att förutsäga prognos och för planering av behandling.

En grupp forskare i Umeå har undersökt ett stort antal kolorektala cancrar som opererats bort från patienter i Västerbotten. Undersökningarna har gällt cancertumörernas molekylära egenskaper. Framför allt har mängden metylering av DNA och mikrosatellitinstabilitet – en egenskap hos tumören som orsakas av försämrad förmåga att korrigera misstag vid celldelningen – studerats.

Forskarna såg att kraftig metylering av tumörens DNA (= metylgrupper, -CH3, sätts till DNA-molekylen) indikerar sämre prognos, framför allt i de fall tumören inte uppvisar mikrosatellitinstabilitet, vilket i sig är en markör för god prognos. Utöver detta visar studierna att mängden immunförsvarsceller av typen T-lymfocyter i och runt tumören är en ännu viktigare indikator på god prognos än mikrosatellitinstabilitet. Den variation av kliniska och molekylära egenskaper som ses i kolorektal cancer tros spegla bakomliggande mekanismer för tumörens uppkomst. Att studera dessa egenskaper bidrar till ökad kunskap om cancer.

Anna Dahlin är doktorand vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi. Kontakta henne gärna på
 070-594 30 48

anna.dahlin@medbio.umu.seFredag 15 april försvarar Anna Dahlin, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, sin avhandling med titeln The CpG Island Methylator Phenotype in Colorectal Cancer – Studies on Risk and Prognosis.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Xiao-Feng Sun, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-41270

Redaktör: Bertil Born