"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-21

Molekylära samband kring leukemi och bildandet av nya blodceller kartlagda

NYHET Proteinet RUNX1 är en viktig faktor som indirekt stimulerar bildandet av nya blodceller. Det är också inblandad vid cancer i benmärgen, leukemi. Mekanismer för hur RUNX1 och samverkande proteiner styrs beskrivs i den avhandling som Hebin Liu försvarar vid Umeå universitet torsdagen 28 april.

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) är en signalmolekyl som är inblandad i produktionen och funktionen hos blodbildande celler i benmärgen, och den spelar särskilt en viktig roll när kroppen reagerar på infektion och vid inflammatoriska processer. GM-CSF produceras i många celltyper, och ökningar i den intracellulära kalciumkoncentrationen är, som i många andra system, av stor vikt i den intracellulära signalering som bestämmer uttrycket av GM-CSF efter att cellernas receptorer stimulerats.

RUNX1, även känd som akut myeloisk leukemi 1 (AML1) är ett av tre RUNX-proteiner bakom bildningen av proteinet RUNX hos däggdjur och har många viktiga funktioner vid bildandet av blodceller. Det har även viktiga roller i immunförsvaret och är det vanligaste målet för omflyttning av gener inom kromosomer vid akuta leukemier hos människa.

Avhandlingen visar att RUNX1 direkt interagerar med bägge subenheterna hos det kalciumnivåreglerade fosfataset Calcineurin (CN) och att den starkaste interaktionen återfinns mellan den regulatoriska subenheten hos CN och den DNA-bindande domänen hos proteinet RUNX. Transforming growth factor-beta (TGF-beta) är en annan signalmolekyl med flera verkningar som ofta har en motsatt roll jämfört med GM-CSF i inflammatoriska responser eftersom det är en potent hämmare av immunceller och därför verkar anti-inflammatoriskt.

Hebin Lius avhandling visar att TGF-beta kan minska transkriptionen av GM-CSF genom aktivering av Smad-proteiner.

Torsdagen den 28 april försvarar Hebin Liu, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”RUNX1/AML1 Functions and Mechanisms Regulating Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Transcription”. Disputationen äger rum klockan 13.00 i föreläsningssalen Major Groove, Inst. för molekyärbiologi. Fakultetsopponent är professor Sven Påhlman, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Hebin Liu nås på telefon 090-785 25 19 eller e-post hebin.liu@molbiol.umu.se

Redaktör: Bertil Born