"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-21

MONICA-data visar trendbrott i norra Sverige: Färre drabbas och färre dör i stroke

NYHET Risken för att insjukna och avlida i stroke (slaganfall) minskade påtagligt i Sverige mellan 1985 och 2003. Det gäller också för diabetiker, som är särskilt hårt drabbade av hjärt-kärlsjukdom, visar en grupp forskare i Umeå och Luleå.

Risken att insjukna i stroke har i Sverige länge legat på ungefär oförändrad nivå. Däremot har man kunna se tydliga förbättringar i överlevnaden bland dem som drabbas. De viktigaste riskfaktorerna är ålder, högt blodtryck och rökning. Personer med diabetes har en kraftigt ökad risk för både stroke och hjärtinfarkt. Inga tidigare studier av diabetiker har kunnat visa minskad risk för stroke.

Forskargruppen redovisar sina fynd i den vetenskapliga tidskriften Stroke och bygger på data från den s.k. MONICA-undersökningen i de båda nordligaste länen. Resultaten visar för första gången att risken för att insjukna i stroke har minskat i befolkningen. Sannolikt beror det till största delen på effektivare behandling mot högt blodtryck. För första gången påvisas också en påtaglig förbättring när det gäller diabetikernas höga risk för stroke, något som tidigare inte påvisats någonstans i världen. Det anses bero på en god diabetesvård med fokus på behandling av blodtryck och blodfetter samt låg förekomst av rökning. Risken för att drabbas av stroke är fem respektive åtta gånger högre hos män och kvinnor med diabetes än hos personer utan diabetes.

Under 19 års uppföljning av hela befolkningen i åldern 35 till 74 år i Norrbottens län och Västerbottens län registrerades 15 382 fall av stroke. Antalet insjuknade minskade hos både diabetiker och icke-diabetiker, men minst hos kvinnor utan diabetes vilket sannolikt kan tillskrivas att rökning fortfarande är vanligt i denna grupp. Både hos diabetiker och icke-diabetiker ökade också överlevnaden i samband med insjuknande i stroke. Totalt minskade antalet avlidna i ett första insjuknande i stroke med 43% och vid återinsjuknande med 70%, både bland icke-diabetiker och hos diabetiker.

Forskargruppen, som håller i MONICA-undersökningen i norra Sverige, leds av adjungerad professor Birgitta Stegmayr, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Övriga medlemmar är docent Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus, Luleå, och doktoranden Aslak Rautio, Luleå.

För mer information, kontakta leg läkare Aslak Rautio, Läkarhuset Hermelinen, Luleå, mobiltel. 076-13 65 559 eller e-post aslak.rautio@hermelinen.se

Rautio A, Eliasson M, Stegmayr B. Favorable trends in the incidence and outcome of stroke in non-diabetic and diabetic subjects. Findings from the Northern Sweden MONICA Stroke registry 1985-2003. Stroke, publiceras online 21 augusti.

Redaktör: Hans Fällman