"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-08

Most Outstanding Paper 2022

NYHET Tidskriften Curriculum Studies in Health and Physical Education har utsett artikeln om idrottslärarstudenters bakgrund till årets bästa.

Magnus Ferry vid Pedagogiska institutionen har tillsammans Håkan Larsson, GIH i Stockholm och Torun Matsson, Malmö universitet, skrivit artikeln ‘(Non-)Diversity and cultural (re)production in physical education teacher education: A Swedish example’ som fått utmärkelsen Most Outstanding Paper 2022 hos tidskriften Curriculum Studies in Health and Physical Education.

I studien har forskarna undersökt vilken bakgrund, både utifrån demografi och erfarenhetsmässigt, idrottslärarstudenter har. Resultatet visar bland annat att trots att det på den aktuella utbildningen skett en breddad rekrytering, så är det ändå en relativt homogen grupp av studenter sett till erfarenheter, intressen och färdigheter. De mått som vanligtvis används för att mäta den breddade rekryteringen, kön och migrationsbakgrund, är väldigt trubbiga och missvisande i vissa fall.

Läs hela artikeln

Larsson, H., Mattsson, T., & Ferry, M. (2022). (Non-)Diversity and cultural (re)production in physical education teacher education : a Swedish example. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 13(1), 3–18. https://doi.org/10.1080/25742981.2021.1979416