"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-08

Motiv för att studera på distans

NYHET Ron Mahieu och Simon Wolming har fått sin artikel ”Motives for lifelong learners to choose web-based courses” publicerad i tidskriften European Journal of Open, Distance and E-learning.

Artikeln är baserad på en studie, där studenters motiv för att studera på distans har analyserats.  Resultaten visar att distansutbildning fyller en viktig funktion för äldre studenter, kvinnor och studenter med barn. Dessa grupper anser att den flexibilitet som internetbaserade kurser erbjuder är fördelaktigt för deras specifika behov. Familjesituationen eller förpliktelser i arbetslivet kan också vara en faktor som ökar behovet. Förändringar i människors arbetsliv kommer sannolikt att fortsätta, vilken troligen ökar efterfrågan på lärandesituationer som är mer flexibla, menar författarna.