"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-12

Mottagandet av unga flyktingar ska utvärderas

NYHET En forskargrupp vid Umeå universitet får 3,2 miljoner kronor i EU-medel från Migrationsverket för att utvärdera hur samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar fungerar i Umeå kommun. Det tvååriga projektet startar i januari 2012.

Det är genom Europeiska flyktingfonden som ett forskarlag vid universitetet har tilldelats medel för att studera ensamkommande flyktingungdomars introduktion och etablering i Umeå.
– Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med socialtjänsten vid Umeå kommun, KFUM Umeå och personal på flera hem för vård och boende, säger projektledaren Mehdi Ghazinour, institutionen för socialt arbete, som sedan tidigare har arbetat tillsammans med flera av medaktörerna.

De flesta ensamkommande flyktingungdomar som söker asyl i Sverige är pojkar i 16–17-årsåldern. Mottagningen sker genom placering i hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, och under placeringstiden är det meningen att ungdomarna ska integreras i samhället och vägledas fram till ett självständigt liv. På senare tid har flera boenden i närliggande kommuner fått kritik från Socialstyrelsen.

Mehdi Ghazinour berättar att forskarna ska inleda projektet med att gå igenom redan genomförda utvärderingar och dokumentation om inblandade aktörer. Därefter kommer HVB-hemmens föreståndare, samordnare och personal att intervjuas för att forskarna ska kunna hitta ännu fler som mött och arbetat med ungdomarna vid mottagandet.
– Vi ska försöka ringa in de flesta insatser som gjorts för att bidra till flyktingungdomarnas etablering i Umeå. I projektet ingår också att utveckla verktyg för att lättare kunna göra uppföljningar och utvärderingar framöver.

Förutom Mehdi Ghazinour består forskarlaget av:
Malin Eriksson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/epidemiologi och global hälsa, vars specifika bidrag ska handla om sociala nätverk och boendeformer
Malin E. Wimelius, statsvetenskapliga institutionen, vars specifika bidrag är policy-analys och ensamkommande flyktingungdomarnas identitetsbildning med avseende på politiska uppfattning;
Anders Hanberger, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap/ centrum för utvärderingsforskning, som kommer att bistå med sin erfarenhet och kompetens om att tolka och analysera insamlade data;
Joakim Isaksson, institutionen för socialt arbete, som ska fokusera på skolan där ensamkommande flykting ungdomarnas tid under större delen av dagen upptas.
Åsa S Boman, föreståndare vid KFUM, som tillsammans med Mehdi Ghazinour och Anders Hanberger kommer att se över vilka verktyg för kvalitetssäkring som kan utvecklas.

Europeiska flyktingfonden stöder projekt som vänder sig till asylsökande, flyktingar och skyddsbehövande. Fonden har inrättats för att underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar, och för att bidra till uppbyggnaden av ett gemensamt asylsystem. Flyktingfonden disponerar årligen drygt 100 miljoner kronor som kan användas till att medfinansiera utvecklingsprojekt.

För mer information, kontakta:

Mehdi Ghazinour, projektledare, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Mobil: 070 213 83 12
E-post: mehdi.ghazinour@socw.umu.se

Ulrika Granskog, socialtjänsten, Umeå kommun
Mobil: 070 564 55 10

Åsa S Boman, enhetschef, KFUM Umeå
Mobil: 070 176 86 46

Migrationsverket

Se också:
SR: Utvärderar hur flyktingungdomar tas emot
VF: Mottagandet av unga flyktingar undersöks

Redaktör: Camilla Bergvall