"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-01

Mottagare av CeSams - Vaartoes studentstipendier för 2011

NYHET Centrum för Samisk forskning - Vaartoe vill öka intresset för forskning och utbildning med samisk tematik och har därför, med stöd av Sametingets kulturråd, sedan 2006 delat ut två stipendier om vardera 10 000 kronor varje år.

2011 års mottagare är Frida Buhre, Litteraturvetenskapliga institutionen avdelningen för retorik vid Uppsala universitet, för hennes mastersuppsats "En föråldrad och brokig tafla" Spatio-temporala representationer av samernas första politiska rörelse 1903-1907 samt

Adam Öhman, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universiet, för hans mastersuppsats De inhemska andra. Representationer av samer i fyra svenska dagstidningar år 1970 och 2010.

Stipendierna delas ut vid invigningen av Samiska veckan söndagen den 4 mars klockan 13 på Västerbottens museum.