Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-29

Musik- och berättarprofil en av två hedersdoktorer

NYHET Thomas Andersson, spelman och berättare från Umeå och Janet McCalman, professor i historia, The University of Melbourne, Australien, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2015.

Thomas Andersson är född 1956 i Bygdsiljum, Burträsk. Han var på 1970-talet en av grundarna av folkmusikgruppen Burträskar'a, och gjorde vid den tiden omfattande inspelnings- och uppteckningsresor i Västerbottens län. Han fick på detta sätt en djup kontakt med muntlig berättartradition i länet. Det har han senare tagit upp och utvecklat till en mycket personlig scenkonst.

– Det känns otroligt kul att någon tycker att det man gör har betydelse. Det gör att jag i någon mening känner att jag har lyckats. Jag är van vid känslan att bli bortviftad och betraktad som buskis när jag till exempel ringt Riksteatern eller Sveriges television och säger att jag spelar fiol och berättar historier på dialekt, säger Thomas Andersson.
Thomas Andersson menar vidare att detta på något sätt kanske återspeglar de fördomar som generellt kan finnas mot landsbygdens människor.

– Det här har tvingat mig att själv bli en hyfsat bra producent till mina egna produktioner. För det är sällan som någon som har hört mig sedan viftat bort det som någonting med Åsa-Nisse fasoner.

Thomas Anderssons uppmärksammande föreställningar är genom åren många och nämnas kan den gripande Lappspelmannens sorgeliga död (1993) och Flickorna  i Fagertjörn (1996) och Finnforsrövarna (1999). Föreställningen Kulturarvet slår tillbaka! (2010) är en resa genom det västerbottniska landskapet där vi får möta fantastiska berättelser och människoöden.

Berättelserna kopplar han till låtar han hämtar ur den folkmusikaliska skattkistan. Hela tiden finns här en stor, varm och livsbejakande humor. I en sal på lasarettet (2013) handlar om hans upplevelser som hjärtsjuk; man kommer där Thomas mycket, mycket nära.

När Thomas hittat en berättelse vrider och vänder han på den, berättar den högt och skriver om, skriver om, skriver om. Det kan verka spontant och orepeterat men är i själva verket resultatet av ett målmedvetet arbete. Han förenar i sin gärning kulturhistoriska intressen och ambitioner med konstnärlig medvetenhet och kreativitet grundad i traditionella formers inneboende möjligheter.

Thomas Andersson är en god representant för norrländskt kulturliv och ytterst värdig att utses till hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet 2015.

Janet McCalman, professor, född 1948, är en av Australiens främsta historiker. Hon har lett och fortsätter att leda flera stora nationella och internationella interdisciplinära studier i gränslandet mellan historia, hälsa, demografi, urfolk och sociologi. McCalmans akademiska insatser har fått berättigad uppmärksamhet, och hennes skrifter har vid flertalet tillfällen prisats.

Janet McCalman har även byggt upp tre socialhistoriska databaser, som haft stor betydelse för forskningen. Hon har dessutom vunnit utmärkelser för sin journalistiska gärning och för sina uppskattade pedagogiska insatser.

Sedan mitten av 2000-talet har McCalman bidragit till att etablera samarbeten mellan University of Melbourne och forskare vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, framför allt historikerna vid Vaartoe/Centrum för Samisk forskning och Enheten for demografi och åldrandeforskning (Cedar). De socialhistoriska databaser som McCalman upparbetat i Australien har även medfört samarbeten med Demografiska Databasen i Umeå.

Janet McCalman är en synnerligen innovativ humanist. Det internationella forskarfältet har både påverkats och inspirerats av hennes sätt att införliva såväl kvalitativa som kvantitativa historiska källor för att med kunskap möta aktuella frågor.

Bland hennes arbeten kan nämnas Struggletown: Public and Private Life in Richmond 1900–1965 (1984), Journeyings: The biography of a middle-class generation 1920–1990 (1993) och Sex and suffering: Women's health and a women's hospital: The Royal Women's Hospital, Melbourne, 1856–1996 (1998).

Genom att knyta McCalman till fakulteten som hedersdoktor skulle flera profilområden vid fakulteten avsevärt kunna stärkas. Detta motiverar väl att Janet McCalman kallas till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2015.

Kontakt:

Lars-Erik Edlund, ordförande, hedersdoktorkommitteen, humanistiska fakulteten, lars-erik.edlund@nord.umu.se, tel. +46 90 786 78 87, +46 70-595 33 82

Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, per-olof.erixon@umu.se, tel. +46 90 786 64 36, +46 72 251 85 42

Thomas Andersson, thomas.andersson@kylen.nu, tel. 090- 182285, 070-252 71 77

Janet McCalman, The University of Melbourne, 05 Room: 518, 207-221 Bouverie St., Parkville,  j.mccalman@unimelb.edu.au, tel. + 61 8344 9107

Pressbild

Redaktör: Per Melander