"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-02

Musikdirektör Martling en av tre hedersdoktorer vid fakulteten för lärarutbildning

NYHET Musikdirektör Lars Gunnar Martling, Umeå, har tillsammans med professorerna Norman E Amundson och William A Borgen, Vancouver, utsetts till hedersdoktorer vid fakulten för lärarutbildning. De promoveras vid universitetets årshögtid den 29 oktober.

Musikdirektör Lars Gunnar Martling har i sin pedagogiska verksamhet haft stor betydelse såväl för det lokala musiklivet som för lärarutbildningarna och andra utbildningar med musikanknytning. Han har varit verksam som ledare av ett stort antal körer, orkestrar och ensembler och har på ett inspirerande sätt alltid värnat amatörmusicerandet samtidigt som han besitter en väl omvittnad konstnärlig kompetens inom det musikaliska området. Han har varit och är en flitigt anlitad kulturskribent och föredragshållare.

Lars Gunnar Martling är fil. kand. i musikvetenskap. Som lektor vid lärarutbildningen i Umeå sedan slutet av 60-talet har han i hög grad bidragit med musikvetenskaplig kompetens. Under senare år har han även bedrivit forskning inom det konstnärligt humanistiska området kring den ca 500 år gamla och 350 sidor långa Bygdeåboken och transkriberat den till modern notskrift.

Professorerna Amundson och Borgen, båda verksamma vid University of British Columbia, är internationellt erkända och ansedda inom vägledning och vägledningsforskning, speciellt området grupputveckling och gruppledarskap. Genom sitt aktiva engagemang i såväl nationella som internationella organisationer har de starkt bidragit till utvecklingen av metoder för att hjälpa unga och vuxna att lösa olika problemsituationer.

Professor Amundson har genom sitt idérika författarskap vunnit internationell uppskattning som lett till många nationella och internationella uppdrag. Han har också starkt intresserat sig för mångkulturella frågor där det unika hos etniska minoriteter har identifierats och nyttjats vid utvecklingen av kulturspecifika vägledningsmetoder, som utgår från traditioner och symboler hos bl.a. ”First Nation People”.

Professor Borgen utnämndes 1998 till President för International Association for Counselling (IAC) och han har i denna befattning via UNESCO initierat projekt också i utvecklingsländer.

Lärarutbildningen vid Umeå universitet har under en följd av år utvecklat och fördjupat ett samarbete med professorerna Amundson och Borgen som starkt positivt bidragit till utvecklingen av såväl verksamheten som personalen inom undervisning, ledarskap och forskning. De har utvecklat och genomfört forskarutbildningskurser och kurser med anknytning till gruppledarskap, som varit lokaliserade både till Kanada och till Umeå. Deras utveckling av nya metoder och tekniker har medfört att de varit uppskattade föreläsare vid olika kurser och vid konferenser både i Umeå och internationellt.

Både professor Amundson och professor Borgen har under de senaste åren varit gästprofessorer vid institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, vilket främjat samarbetet med systerinstitutionen vid University of British Columbia. William Borgen ingår också i en internationell referensgrupp för ett forskningsprojekt vid Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning finansierat av Vetenskapsrådet.

För mer information om Lars Gunnar Martling, kontakta:

Per-Anders Sundbaum,universitetsadjunkt vid institutionen för estetiska ämnen
Tel: 786 64 40 eller 070-563 36 61

För mer information om Norman E Amundson och William A Borgen, kontakta:

Svea-Maria Kuoppa,prefekt vid institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning
Tel: 090-786 67 37 eller 070-217 97 22

Redaktör: Carina Dahlberg