"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-23

Mycket bra utbildning i biologi och molekylärbiologi

NYHET Umeå universitets biologiundervisning är mycket bra och forskarutbildningen är av mycket hög kvalitet. Det skriver Högskoleverkets bedömargrupp i sin utvärdering av biologiämnet i Sverige.

Högskoleverket har beslutat att grund- och forskarutbildningen i biologi och molekylärbiologi vid Umeå universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Totalt har biologiutbildningen vid 22 olika lärosäten i Sverige granskats. Av dem får två högskolor sin examensrätt ifrågasatt, nämligen Högskolan Dalarna och Högskolan i Jönköping.

Umeå universitet ger biologprogrammet och molekylärbiologprogrammet och utöver dessa erbjuds också ett stort antal fristående kurser i biologi och molekylärbiologi. Studenterna är enligt utvärderingen nöjda med sin utbildning, och de möjligheter som finns. Det finns ett stort intresse från både lärare och studenter att hålla en hög kvalitet på utbildningen. Bedömargruppens intryck är att undervisningen sker i en öppen stämning.

På många håll i landet är det få sökande studenter till biologiämnena. Bara vid ett par lärosäten är det en eller flera sökande till varje utbildningsplats.

– Vi går nu in i en ny utbildningsstruktur i och med Bolognaprocessen. Till hösten startar vi ett flertal nya masterprogram, vilket ökar möjligheten att attrahera studenter från såväl övriga Sverige som resten av världen, säger Dag Westerberg, utbildningsledare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Sedan den 1 januari 2005 finns tre institutioner med grundutbildning och fyra med forskarutbildning inom biologiområdet vid Umeå universitet. Bedömargruppen menar att ett ökat samarbete mellan institutionerna skulle kunna förbättra kurserna och spara resurser.

– Det tar givetvis ett tag innan en ny organisation sätter sig, men vi är väl medvetna om att ett väl utvecklat samarbete är av stor betydelse för både grund- och forskarutbildningen. Vi arbetar redan i dag aktivt för att utöka samarbetet, bl.a. genom en samordningsgrupp för biologiområdet vid Umeå universitet och via Miljöhögskolan och inom Umeå Plant Science Centre samarbetar vi med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, säger Stefan Jansson, ordförande i samordningsgruppen för biologiområdet.

Forskarutbildningen i biologi vid Umeå universitet bedöms vara av mycket hög kvalitet. Det finns en medvetenhet om de forskarstuderande och deras specifika behov, skriver bedömargruppen.

För ytterligare information, kontakta: Dag Westerberg, utbildningsledare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Telefon: 090-78650 09, 070-5595065
E-post: dag.westerberg@adm.umu.se

Anders Nilsson, programansvarig biologprogrammet Telefon: 090-786 51 84
E-post: anders.nilsson@emg.umu.se

Mikael Wikström, programansvarig molekylärbiologprogrammet Telefon: 090-785 67 54
E-post: Mikael.Wikstrom@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman